BIP

WPO.K16 - podatek rolny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WPO.K16

Numer

Podatek rolny od osób fizycznych. Wnioski w sprawie ulg /umorzeń, odroczeń, rat

10

Edycja

2017-08-31

Data edycji

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. - Dz. U. z  2017 r. poz. 201 ze zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Podatków i Opłat, pokój nr 11
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
tel. (23) 672 32 41 do 44 wew. 225, 226, 228 lub (23) 674 92 25, 674 92 26, 674 92 28
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku; zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami w załączeniu
 • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej /odsetek – w załączeniu
 • Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku; zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami – w załączeniu

Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać

Załączniki:

 • Protokół o stanie majątkowym zobowiązanego
 • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą i jest przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).
 • Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym lub odcinki emerytur lub rent – kserokopie.
 • Zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kserokopia dowodu pobieranego zasiłku).
 • Inne : uzasadniające wniosek lub na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (Ustawa – Ordynacja podatkowa).
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Podatków i Opłat.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek wraz z załącznikami.
 • Po rozpatrzeniu wniosku – decyzja zostanie przesłana na adres podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WPO.K16-F3 - wniosek o rozłożenie na raty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
2017-09-21 11:43
Natalia Milewska
447.96KB
pdf WPO.K16-F2 - wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
2017-09-21 11:43
Natalia Milewska
435.52KB
pdf WPO.K16-F1 - wniosek o odroczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
2017-09-21 11:43
Natalia Milewska
446.98KB
pdf K16.F1 protokół leśny - ulgi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 769
2017-09-21 11:42
Natalia Milewska
531.56KB

Redakcja strony: WPO.K16 - podatek rolny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, ratyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 632