BIP

WPO.K13 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WPO.K13

Numer

Podatki stanowiące dochód gminy,
a pobierane przez urzędy skarbowe.

Wnioski w sprawach ulg /umorzeń, odroczeń, rat/ w podatkach stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe, tj.:

a) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej
b) w podatku od czynności cywilno - prawnych
c) w podatku od spadków i darowizn

13

Edycja

01.07.2019r.

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Podatków i Opłat, pokój nr 14
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.30
tel. (23) 672 32 41 do 44 wew. 220, 225, 226, 228 lub (23) 674 92 20, 674 92 25, 674 92 26, 674 92 28
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

dotyczy osób prawnych

 1. Pisemny wniosek z Urzędu Skarbowego wraz z załączonym podaniem podatnika o udzielenie ulgi w podatku.

Załączniki:

 • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, gdy wnioskujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.),
 • Sprawozdanie finansowe (np. F – 01, RB – 30),
 • Bilans,
 • Rachunek strat i zysków,
 • Inne: uzasadniające wniosek lub na żądanie organu podatkowego w trakcie postępowania podatkowego.

dotyczy osób fizycznych

 1. Pisemny wniosek z Urzędu Skarbowego wraz z załączonym podaniem podatnika o udzielenie ulgi w podatku.

Załączniki:

 • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, gdy wnioskujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.).
 • Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym lub odcinki emerytur lub rent – kserokopie.
 • Inny materiał dowodowy umożliwiający organowi podatkowemu ustalenie sytuacji finansowej wnioskodawcy i potwierdzenie istnienia przesłanek do zastosowania ulgi.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W terminie 14 dni od daty wpływu wystąpienia z Urzędu Skarbowego o zajęcie stanowiska.

VI. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek wraz z załącznikami.

VII. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (Ustawa – Ordynacja podatkowa).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Podatków i Opłat.
 3. Po otrzymaniu i rozpatrzeniu wniosku zostanie wydane postanowienie i przesłane do Urzędu Skarbowego oraz na adres podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WPO.K13-F1-Protokół o stanie majątkowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3138
2019-07-02 15:53
Justyna Gostkowska
262.96KB
pdf WPO.K13-F1-Protokół o stanie majątkowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3138
2019-07-02 15:53
Justyna Gostkowska
262.96KB

Redakcja strony: WPO.K13 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarboweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1184