BIP

Ogłoszenia i inne informacje

UWAGA!
Wydział Podatku i Opłat Urzędu Miasta Ciechanów informuje, że:

  • wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na rok podatkowy 2018 -  obowiązuje UCHWAŁA Nr 306/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016 r.
  • wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2018 - obowiązuje UCHWAŁA Nr 305/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016 r.
  • wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2018 – obowiązuje UCHWAŁA Nr 154/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r.
  • wysokość opłaty za posiadanie psa na rok podatkowy 2018 nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego – roczna stawka od pierwszego posiadanego psa 48 zł, roczna stawka od każdego następnego psa 24 zł.
  • wysokość stawki na podatek rolny na rok podatkowy 2018 - obowiązuje UCHWAŁA Nr 521/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na rok podatkowy.
  • wysokość stawki na podatek leśny na rok podatkowy 2018 wynosi 43,3532 zł od 1 ha. Cena sprzedaży drewna stanowiąca podstawę do naliczenia podatku leśnego wynosi 197,06 za m3

 

Drukuj Liczba odwiedzin: 14647