BIP

Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Znaleziono 8 wiadomości.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Ciechanów.”

Data publikacji:
2019-09-30
Ważne do:
2019-10-14 16:14:00

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Ciechanów.”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Oświaty, edukacji i wychowania.

Data publikacji:
2019-02-27
Ważne do:
2019-03-26 15:53:00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Oświaty, edukacji i wychowania.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku.

Data publikacji:
2018-11-29
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na 2019 rok.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Oświaty, edukacji i wychowania.

Data publikacji:
2018-04-30
Ważne do:
2018-08-31 12:42:00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Oświaty, edukacji i wychowania.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku.

Data publikacji:
2017-12-01
Ważne do:
2017-12-22 09:20:00

1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2. Oświaty, edukacji i wychowania. 3. Pomocy społecznej. 4. Ochrony i promocji zdrowia. 5. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Edukacji i wychowania

Data publikacji:
2017-04-05
Ważne do:
2017-04-28 14:09:00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Edukacji i wychowania

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Data publikacji:
2017-01-13
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku.

Data publikacji:
2016-11-25
Ważne do:
2016-12-16 13:00:00

1. Edukacji i wychowania. 2. Pomocy społecznej. 3. Ochrony i promocji zdrowia. 4. Kultury i dziedzictwa narodowego.

UWAGA!
Ogłoszenia sprzed daty uruchomienia serwisu dostępne są w archiwalnej wersji BIP pod adresem http://www.starybip.umciechanow.pl/portal-id=156128.htm

Drukuj Liczba odwiedzin: 7238