BIP

Nieruchomości na sprzedaż

Znaleziono 48 wiadomości.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów przeznaczonej do sprzedaży w ustnym przetargu nieograniczonym

Data publikacji:
2019-08-13
Ważne do:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów przeznaczonej do sprzedaży w ustnym przetargu nieograniczonym

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów przeznaczonych do sprzedaży w ustnym przetargu nieograniczonym

Data publikacji:
2019-08-13
Ważne do:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów przeznaczonych do sprzedaży w ustnym przetargu nieograniczonym

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów

Data publikacji:
2019-07-31
Ważne do:

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów

Wykaz nieruchomości Gminy Miejskiej Ciechanów przeznaczonych do sprzedaży w ustnym przetargu nieograniczonym

Data publikacji:
2019-07-08
Ważne do:

Wykaz nieruchomości Gminy Miejskiej Ciechanów przeznaczonych do sprzedaży w ustnym przetargu nieograniczonym

Odwołanie oraz ogłoszenie I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów

Data publikacji:
2019-06-27
Ważne do:

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów.

Data publikacji:
2019-06-19
Ważne do:

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów.

Ustne przetargi na sprzedaż na własność następujących nieruchomości Gminy Miejskiej Ciechanów

Data publikacji:
2019-06-19
Ważne do:

Ustne przetargi na sprzedaż na własność następujących nieruchomości Gminy Miejskiej Ciechanów

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości Gminy Miejskiej Ciechanów.

Data publikacji:
2019-05-16
Ważne do:

Przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości.

Wykaz nieruchomości Gminy Miejskiej Ciechanów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Data publikacji:
2019-04-26
Ważne do:

Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego.

Drukuj Liczba odwiedzin: 19282