BIP

Udostępnienie informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.

Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Prawo do informacji publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Zarządzenie Nr 95-2012 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06.11.2012 r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
2016-08-16 12:43
Tomasz Mielnicki
0.9MB
pdf Zarządzenie Nr 92-2006 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.08.2006
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
2016-08-16 12:43
Tomasz Mielnicki
147.93KB
pdf Zarządzenie Nr 31-2007 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.02.2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
2016-08-16 12:43
Tomasz Mielnicki
109.68KB
pdf Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
2016-08-16 12:42
Tomasz Mielnicki
46.1KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 823