BIP

Stanowisko ds. Spółek Komunalnych i Nadzoru Właścicielskiego

Zakres działania

  • Zbieranie i przygotowywanie pisemnych informacji o wynikach finansowo-ekonomicznych spółek, z uwzględnieniem niezbędnych wskaźników charakteryzujących rodzaj ich działalności.
  • Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian w umowach Spółek, regulaminach Zarządów i Rad Nadzorczych.
  • Przygotowywanie projektów uchwał na nadzwyczajne i zwyczajne posiedzenia Zgromadzenia Wspólników.
  • Uczestnictwo w posiedzeniach Rad Nadzorczych w charakterze przedstawiciela Zgromadzenia Wspólników.
  • Załatwianie spraw i przygotowywanie dokumentów do akceptacji prezydenta, należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, a wynikających z
  • Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych przepisów prawnych.
  • Wykonywanie innych poleceń prezydenta związanych z funkcjonowaniem i nadzorem właścicielskim nad spółkami.

Redakcja strony: Stanowisko ds. Spółek Komunalnych i Nadzoru WłaścicielskiegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1752