BIP

Zarządzenia Prezydenta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 565 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
046/2019 2019-02-14 14:52:15 Zarządzenie Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Miejskiej Ciechanów. Obowiązujący
045/2019 2019-02-08 16:10:10 Zarządzenie Nr 45/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Obowiązujący
044/2019 2019-02-05 13:15:30 Zarządzenie Nr 44/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta Ciechanów. Obowiązujący
043/2019 2019-02-05 08:43:14 Zarządzenie Nr 43/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie organizacji Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Obowiązujący
042/2019 2019-02-05 08:37:11 Zarządzenie Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obowiązujący
041/2019 2019-02-08 16:27:59 Zarządzenie Nr 41/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowań określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia. Obowiązujący
040/2019 2019-02-05 13:46:15 Zarządzenie Nr 40/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie: kierowania osób z zaburzeniami psychicznymi do Środowiskowych Domów Samopomocy, ustalania odpłatności za korzystanie z usług w Środowiskowych Domach Samopomocy, częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za świadczone usługi. Obowiązujący
039/2019 2019-02-08 16:25:26 Zarządzenie Nr 39/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Obowiązujący
038/2019 2019-02-08 16:23:30 Zarządzenie Nr 38/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do przekazywania danych o dłużnikach alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej. Obowiązujący
037/2019 2019-02-08 16:21:02 Zarządzenie Nr 37/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania administracyjnego wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Obowiązujący
036/2019 2019-02-08 16:17:46 Zarządzenie Nr 36/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Obowiązujący
035/2019 2019-02-08 16:15:34 Zarządzenie Nr 35/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz w egzekucji sądowej przeciwko dłużnikom alimentacyjnym. Obowiązujący
034/2019 2019-02-08 16:13:39 Zarządzenie Nr 34/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Obowiązujący
033/2019 2019-02-08 16:12:02 Zarządzenie Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Obowiązujący
032/2019 2019-02-05 13:44:27 Zarządzenie Nr 32/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Obowiązujący
031/2019 2019-02-01 16:01:24 Zarządzenie Nr 31/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: określenia Regulaminu Straży Miejskiej. Obowiązujący
029/2019 2019-02-08 16:03:08 Zarządzenie Nr 29/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Obowiązujący
028/2019 2019-02-04 12:18:01 Zarządzenie Nr 28/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.01.2019 roku w sprawie: przyznania stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2018 roku. Obowiązujący
027/2019 2019-02-04 12:13:21 Zarządzenie nr 27/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.01.2019 roku w sprawie: przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki sportowe w 2018 roku. Obowiązujący
026/2019 2019-01-30 10:17:28 Zarządzenie nr 26/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie: przyznania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w 2018r. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 72984