BIP

Zarządzenia Prezydenta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 506 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
220/2018 2018-12-13 14:52:10 Zarządzenie Nr 220/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia ilości etatów oraz komórek organizacyjnych realizujących w Urzędzie Miasta Ciechanów zadania związane z wprowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Obowiązujący
219/2018 2018-12-14 12:58:19 Zarządzenie Nr 219/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciechanowie Obowiązujący
218/2018 2018-12-07 09:12:04 Zarządzenie Nr 218/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie. Obowiązujący
217/2018 2018-12-06 16:42:32 Zarządzenie Nr 217/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po odbyciu służby przygotowawczej. Obowiązujący
216/2018 2018-12-06 16:40:30 Zarządzenie Nr 216/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Ciechanów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Obowiązujący
215/2018 2018-12-14 13:26:19 Zarządzenie Nr 215/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po odbyciu służby przygotowawczej. Obowiązujący
214/2018 2018-12-14 13:10:39 Zarządzenie Nr 214/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po odbyciu służby przygotowawczej. Obowiązujący
213/2018 2018-12-14 12:55:13 Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po odbyciu służby przygotowawczej. Obowiązujący
212/2018 2018-12-14 12:59:48 Zarządzenie Nr 212/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po odbyciu służby przygotowawczej. Obowiązujący
211/2018 2018-12-13 13:59:32 Zarządzenie Nr 211/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Obowiązujący
210/2018 2018-11-29 13:34:13 Zarządzenie Nr 210/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Obowiązujący
209/2018 2018-11-28 16:19:51 Zarządzenie Nr 209/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Ciechanów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Obowiązujący
208/2018 2018-12-14 13:36:00 Zarządzenie Nr 208/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 179/2018 z dnia 15 października 2018 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zmodyfikowany
207/2018 2018-11-26 13:17:57 Zarządzenie Nr 207/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie Obowiązujący
206/2018 2018-11-26 13:29:50 Zarządzenie Nr 206/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2006 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13 kwietnia 2006r. z późniejszymi zmianami w sprawie powołania zespołu auditorów wewnętrznych. Obowiązujący
205/2018 2018-12-14 14:01:11 Zarządzenie nr 205/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w imieniu Gminy Miejskiej Ciechanów Obowiązujący
204/2018 2018-11-23 11:19:22 Zarządzenie Nr 204/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji ds. brakowania kopii protokołów głosowania w obwodzie na Prezydenta Miasta Ciechanów, na Radnych Miasta Ciechanów, Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Radnych Powiatu Ciechanowskiego z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Obowiązujący
203/2018 2018-11-26 13:35:20 Zarządzenie Nr 203/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2014 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 listopada 2014r. z późniejszymi zmianami w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Ciechanów Obowiązujący
202/2018 2018-11-23 16:26:41 Zarządzenie Nr 202/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciechanowie. Obowiązujący
201/2018 2018-11-23 16:51:03 Zarządzenie Nr 201/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Ciechanów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 64149