BIP

Zarządzenia Prezydenta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 681 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
161/2019 2019-08-14 15:50:10 Zarządzenie Nr 161/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.08.2019 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ciechanów. Obowiązujący
160/2019 2019-08-13 14:10:18 Zarządzenie Nr 160/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.08.2019 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 r. Obowiązujący
159/2019 2019-08-19 13:18:12 Zarządzenie Nr 159/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.08.2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ciechanowie. Obowiązujący
158/2019 2019-08-19 13:17:15 Zarządzenie Nr 158/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.08.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Obowiązujący
157/2019 2019-08-07 11:22:27 Zarządzenie Nr 157/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.08.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po odbyciu służby przygotowawczej. Obowiązujący
156/2019 2019-08-20 15:50:57 Zarządzenie Nr 156/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa Systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego. Obowiązujący
155/2019 2019-08-13 13:46:08 Zarządzenie Nr 155/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06.08.2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Obowiązujący
154/2019 2019-08-12 12:46:31 Zarządzenie Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Obowiązujący
153/2019 2019-08-09 12:41:19 Zarządzenie Nr 153/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.07.2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Obowiązujący
152/2019 2019-07-22 16:15:29 Zarządzenie Nr 152/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Podinspektora Referatu Planowania Przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Obowiązujący
151/2019 2019-07-22 16:11:27 Zarządzenie Nr 151/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Referenta Referatu Planowania Przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Obowiązujący
150/2019 2019-07-11 08:13:37 Zarządzenie Nr 150/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie:upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Obowiązujący
149/2019 2019-07-11 08:14:45 Zarządzenie Nr 149/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Obowiązujący
148/2019 2019-07-11 08:12:07 Zarządzenie Nr 148/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: odwołania upoważnienia wydanego Zarządzeniem Nr 99/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 maja 2018 r. dotyczącego upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Obowiązujący
147/2019 2019-07-15 11:51:14 Zarządzenie Nr 147/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Obowiązujący
146/2019 2019-07-08 15:49:07 Zarządzenie Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 08 lipca 2019 r. w sprawie:powołania Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych. Obowiązujący
145/2019 2019-07-11 15:34:45 Zarządzenie Nr 145/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 08 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 182/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06.10.2017 r. Obowiązujący
144/2019 2019-07-08 13:14:50 Zarządzenie Nr 144/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji ds. brakowania kopii protokołów głosowania w obwodzie z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Obowiązujący
143/2019 2019-07-11 15:31:28 Zarządzenie Nr 143/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów. Obowiązujący
142/2019 2019-07-11 08:44:02 Zarządzenie Nr 142/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 108788