BIP

Zarządzenia Prezydenta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 647 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
130/2019 2019-06-18 11:23:55 Zarządzenie Nr 130/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Podinspektora w Parku Nauki Torus. Obowiązujący
129/2019 2019-06-18 11:22:32 Zarządzenie Nr 129/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Kasjera w Parku Nauki Torus. Obowiązujący
127/2019 2019-06-12 09:09:21 Zarządzenie Nr 127/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Inspektora Stanowisko ds. Obsługi Archiwum w Wydziale Organizacyjnym. Obowiązujący
126/2019 2019-06-10 15:54:15 Zarządzenie Nr 126/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych. Obowiązujący
125/2019 2019-06-10 15:53:18 Zarządzenie Nr 125/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Inspektora Referatu Planowania Przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. Obowiązujący
123/2019 2019-06-18 11:50:34 Zarządzenie Nr 123/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 73/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej Obowiązujący
122/2019 2019-06-07 13:12:53 Zarządzenie Nr 122/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.06.2019 r. w sprawie określenia Regulaminu mundurowego Straży Miejskiej. Obowiązujący
121/2019 2019-06-05 14:57:29 Zarządzenie Nr 121/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po zwolnieniu z odbycia służby przygotowawczej. Obowiązujący
120/2019 2019-06-05 14:55:47 Zarządzenie Nr 120/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po zwolnieniu z odbycia służby przygotowawczej. Obowiązujący
119/2019 2019-06-05 14:53:44 Zarządzenie Nr 119/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po zwolnieniu z odbycia służby przygotowawczej. Obowiązujący
118/2019 2019-06-05 14:52:13 Zarządzenie Nr 118/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Obowiązujący
117/2019 2019-06-05 14:45:40 Zarządzenie Nr 117/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.06.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2014 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 listopada 2014r. z późniejszymi zmianami w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Ciechanów. Obowiązujący
116/2019 2019-06-05 14:43:42 Zarządzenie Nr 116/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.06.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2006 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13 kwietnia 2006r. z późniejszymi zmianami w sprawie powołania zespołu auditorów wewnętrznych. Obowiązujący
115/2019 2019-06-06 12:00:55 Zarządzenie Nr 115/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Obowiązujący
114/2019 2019-06-04 11:01:51 Zarządzenie Nr 114/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.05.2019 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie. Obowiązujący
113/2019 2019-06-04 11:17:32 Zarządzenie Nr 113/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.05.2019 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechanowie. Obowiązujący
112/2019 2019-06-04 11:00:13 Zarządzenie Nr 112/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.05.2019 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie. Obowiązujący
111/2019 2019-06-04 10:58:17 Zarządzenie Nr 111/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.05.2019 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie. Obowiązujący
110/2019 2019-06-04 10:56:26 Zarządzenie Nr 110/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.05.2019 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie. Obowiązujący
109/2019 2019-06-04 10:53:39 Zarządzenie Nr 109/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.05.2019 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej nr 6 w Ciechanowie. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 96120