BIP

Zarządzenia Prezydenta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 784 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
022/2020 2020-01-22 12:49:30 Zarządzenie Nr 22/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego ALFA i pierwszego stopnia alarmowego CRP ALFA-CRP na terenie całego kraju z wyłączeniem obszaru województwa małopolskiego, oraz wykonania przedsięwzięć obowiązujących w Urzędzie Miasta Ciechanów i jednostkach podległych Prezydentowi Miasta. Obowiązujący
021/2020 2020-01-22 15:24:55 Zarządzenie nr 21/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie: przyznania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w 2020 r. Obowiązujący
019/2020 2020-01-20 12:37:04 Zarządzenie Nr 19/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po odbyciu służby przygotowawczej. Obowiązujący
018/2020 2020-01-20 09:40:42 Zarządzenie Nr 18/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół. Obowiązujący
017/2020 2020-01-21 13:48:46 Zarządzenie Nr 17/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Obowiązujący
016/2020 2020-01-21 13:52:48 Zarządzenie Nr 16/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sektora pozarządowego. Obowiązujący
015/2020 2020-01-21 13:51:46 Zarządzenie Nr 15/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej. Obowiązujący
014/2020 2020-01-21 13:50:44 Zarządzenie Nr 14/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Obowiązujący
013/2020 2020-01-21 13:49:46 Zarządzenie Nr 13/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Obowiązujący
012/2020 2020-01-16 08:26:46 Zarządzenie nr 12/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.01.2020 r. w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Obowiązujący
011/2020 2020-01-16 08:25:19 Zarządzenie nr 11/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.01.2020 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie oświaty, edukacji i wychowania. Obowiązujący
010/2020 2020-01-14 15:42:16 Zarządzenie Nr 10/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów. Obowiązujący
009/2020 2020-01-13 13:54:07 Zarządzenie nr 9/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.01.2020 roku w sprawie: powołania komisji opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Ciechanów na 2020 rok. Obowiązujący
008/2020 2020-01-13 13:52:14 Zarządzenie nr 8/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.01.2020 roku w sprawie: powołania komisji d.s. opiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki sportowe. Obowiązujący
007/2020 2020-01-13 13:51:04 Zarządzenie nr 7/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.01.2020 roku w sprawie: powołania komisji ds. udzielania stypendiów sportowych. Obowiązujący
006/2020 2020-01-13 13:48:20 Zarządzenie nr 6/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.01.2020 roku w sprawie: powołania komisji ds. udzielania stypendiów artystycznych. Obowiązujący
005/2020 2020-01-08 15:45:23 Zarządzenie Nr 5/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po odbyciu służby przygotowawczej. Obowiązujący
004/2020 2020-01-08 15:44:31 Zarządzenie Nr 4/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po odbyciu służby przygotowawczej. Obowiązujący
003/2020 2020-01-08 15:43:20 Zarządzenie Nr 3/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po odbyciu służby przygotowawczej. Obowiązujący
002/2020 2020-01-08 12:39:43 Zarządzenie Nr 2/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie : wytycznych do szkolenia obronnego realizowanego w 2020 roku przez Prezydenta Miasta Ciechanów i miejskie jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Ciechanów. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 153612