BIP

Zarządzenia Prezydenta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 746 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
231/2019 2019-12-06 12:36:53 Zarządzenie Nr 231/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06.12.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 190/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lokali użytkowych wraz z gruntem oraz powierzchni handlowych (Foyer) znajdujących się w Hali Targowej „BLOKI” i na terenach targowych w Ciechanowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów Obowiązujący
229/2019 2019-12-06 12:28:59 Zarządzenie Nr 229/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 3.12.2019r. w sprawie regulaminu akcji " Choinka za odpady" Obowiązujący
228/2019 2019-12-03 12:38:29 Zarządzenie nr 228/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.12.2019 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu wewnętrznego określającego zasady parkowania pojazdów na działce 10-35 przy ul. Nadrzecznej 17, będącej własnością Gminy Miejskiej Ciechanów. Obowiązujący
227/2019 2019-11-29 13:56:38 Zarządzenie nr 227/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.11.2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. Obowiązujący
224/2019 2019-11-26 12:14:09 Zarządzenie nr 224/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.11.2019 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Obowiązujący
223/2019 2019-11-20 12:12:51 Zarządzenie Nr 223/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady wydawania identyfikatorów uprawniających do wjazdu na teren przy budynkach ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 6 i 8 w Ciechanowie. Obowiązujący
222/2019 2019-11-21 14:17:00 Zarządzenie nr 222 /2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.11.2019 roku w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Ciechanów”. Obowiązujący
219/2019 2019-11-15 15:54:57 Zarządzenie Nr 219/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.11.2019r. w sprawie upoważnienia Pani Anety Kołakowskiej – pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start”, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach. Obowiązujący
218/2019 2019-11-15 15:53:43 Zarządzenie Nr 218/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.11.2019r. w sprawie upoważnienia Pani Aleksandry Konarskiej – pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start”, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach. Obowiązujący
217/2019 2019-11-15 15:52:50 Zarządzenie Nr 217/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.11.2019r. w sprawie upoważnienia Pani Natalii Zalewskiej – pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start”, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach. Obowiązujący
216/2019 2019-11-15 15:52:05 Zarządzenie Nr 216/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.11.2019r. w sprawie upoważnienia Pani Mileny Rząsińskiej – pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start”, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach. Obowiązujący
215/2019 2019-11-15 15:51:18 Zarządzenie Nr 215/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.11.2019r. w sprawie upoważnienia Pani Moniki Gorzka – pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start”, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach. Obowiązujący
214/2019 2019-11-15 15:50:34 Zarządzenie Nr 214/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.11.2019r. w sprawie upoważnienia Pani Wioletty Lewandowskiej – pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start”, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach. Obowiązujący
213/2019 2019-11-15 15:49:38 Zarządzenie Nr 213/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.11.2019r. w sprawie upoważnienia Pani Justyny Rzeszut – pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start”, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach. Obowiązujący
212/2019 2019-11-15 15:48:23 Zarządzenie Nr 212/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.11.2019r. w sprawie upoważnienia Pani Ilony Olszewskiej – pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start”, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach. Obowiązujący
211/2019 2019-11-15 15:47:38 Zarządzenie Nr 211/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.11.2019r. w sprawie upoważnienia Pani Danuty Chojnowskiej – pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start”, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach. Obowiązujący
210/2019 2019-11-15 15:46:54 Zarządzenie Nr 210/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.11.2019r. w sprawie upoważnienia Pani Krystyny Gesek – pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start”, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach. Obowiązujący
209/2019 2019-11-15 15:45:47 Zarządzenie Nr 209/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.11.2019r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Dudzik – pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start”, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach. Obowiązujący
208/2019 2019-11-15 15:44:59 Zarządzenie Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.11.2019r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Mierzejewskiej – pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start”, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach. Obowiązujący
207/2019 2019-11-15 15:44:06 Zarządzenie Nr 207/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.11.2019r. w sprawie upoważnienia Pani Patrycji Wróbel – pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start”, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 140730