BIP

Zarządzenia Prezydenta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 708 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
194/2019 2019-10-18 16:18:46 Zarządzenie Nr 194/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.10.2019 r. w sprawie: określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz stawek czynszu za najem socjalny lokali. Obowiązujący
193/2019 2019-10-16 14:31:15 Zarządzenie Nr 193/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.10.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej Obowiązujący
192/2019 2019-10-11 14:35:38 Zarządzenie Nr 192/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.10.2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 195/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia zadań przez Prezydenta Miasta Zastępcy Prezydenta Miasta. Obowiązujący
190/2019 2019-10-08 12:01:27 Zarządzenie Nr 190/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 08.10.2019 r. w sprawie: wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz wykonania przedsięwzięć obowiązujących w Urzędzie Miasta Ciechanów i jednostkach podległych. Obowiązujący
189/2019 2019-10-07 10:24:47 Zarządzenie Nr 189/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.10.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po odbyciu służby przygotowawczej. Obowiązujący
188/2019 2019-10-04 09:16:49 Zarządzenie Nr 188/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.10.2019 r. w sprawie: wyznaczenia Koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Ciechanów. Obowiązujący
187/2019 2019-10-03 08:10:07 Zarządzenie Nr 187/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.10.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do ustalenia wyników głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Obowiązujący
183/2019 2019-09-26 15:30:36 Zarządzenie Nr 183/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.09.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Kontaktów Społecznych Obowiązujący
182/2019 2019-09-17 15:15:28 Zarządzenie Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.09.2019 r. w sprawie: przyznania stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 roku. Obowiązujący
181/2019 2019-09-17 14:22:54 Zarządzenie Nr 181/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Referenta Referatu Planowania Przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego (wcześniej Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami). Obowiązujący
179/2019 2019-09-17 15:04:14 Zarządzenie Nr 179/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.09.2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Obowiązujący
178/2019 2019-09-12 08:19:45 Zarządzenie Nr 178/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.09.2019 r. w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie. Obowiązujący
177/2019 2019-09-12 08:18:32 Zarządzenie Nr 177/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.09.2019 r. w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ciechanowie. Obowiązujący
176/2019 2019-09-12 08:17:34 Zarządzenie Nr 176/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.09.2019 r. w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej nr 6 w Ciechanowie. Obowiązujący
175/2019 2019-09-09 15:29:36 Zarządzenie Nr 175/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04.09.2019 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na agenta emisji obligacji komunalnych na kwotę 16.000.000,00 zł. Obowiązujący
174/2019 2019-09-03 15:35:59 Zarządzenie Nr 174/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.09.2019 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 6 w Ciechanowie. Obowiązujący
173/2019 2019-09-03 15:34:49 Zarządzenie Nr 173/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.09.2019 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie. Obowiązujący
172/2019 2019-09-06 15:13:54 Zarządzenie Nr 172/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.09.2019 r. w sprawie: rozbiórki budynku socjalnego zlokalizowanego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 10. Obowiązujący
171/2019 2019-09-03 08:36:34 Zarządzenie Nr 171/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02 września 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta. Obowiązujący
170/2019 2019-09-09 15:27:05 Zarządzenie Nr 170/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.08.2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 125165