BIP

Zarządzenia Prezydenta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 596 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
077/2019 2019-04-17 22:28:45 Zarządzenie Nr 77/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany stawek czynszu za najem lokali socjalnych. Obowiązujący
076/2019 2019-04-16 15:15:03 Zarządzenie nr 76/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.04.2019 w sprawie podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie oświaty, edukacji i wychowania. Obowiązujący
075/2019 2019-04-15 16:17:44 Zarządzenie nr 75/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.04.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 231/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Ciechanów w 2019 roku. Obowiązujący
074/2019 2019-04-20 06:51:05 Zarządzenie Nr 74/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Obowiązujący
072/2019 2019-04-12 15:18:28 Zarządzenie Nr 72/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wewnętrznego określającego zasady parkowania pojazdów na działce 10-35 przy ul. Nadrzecznej 17, będącej własnością Gminy Miejskiej Ciechanów. Obowiązujący
071/2019 2019-04-15 16:18:05 Zarządzenie Nr 71/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Ciechanów, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” za 2018 rok. Obowiązujący
070/2019 2019-04-11 15:45:31 Zarządzenie Nr 70/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04.04.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola. Obowiązujący
069/2019 2019-04-08 15:59:53 Zarządzenie 69/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Obowiązujący
068/2019 2019-04-15 16:16:24 Zarządzenie Nr 68/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów, sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” za 2018 rok. Obowiązujący
067/2019 2019-03-27 13:48:26 Zrządzenie Nr 67/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Obowiązujący
066/2019 2019-03-25 15:07:11 Zarządzenie Nr 66/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Ciechanowa. Obowiązujący
065/2019 2019-03-25 10:41:50 Zarządzenie Nr 65/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych w Podsystemie Monitoringu Wizyjnego – Kamery personalne. Obowiązujący
064/2019 2019-03-20 10:27:40 Zarządzenie Nr 64/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. Obowiązujący
063/2019 2019-03-19 14:10:31 Zarządzenie Nr 63/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola. Obowiązujący
062/2019 2019-04-18 13:45:52 Zarządzenie Nr 62/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Obowiązujący
061/2019 2019-03-12 11:19:24 Zarządzenie Nr 61/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po odbyciu służby przygotowawczej. Obowiązujący
060/2019 2019-03-12 11:16:26 Zarządzenie Nr 60/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Podinspektora Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Wydziału Kontaktów Społecznych (wcześniej Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych). Obowiązujący
059/2019 2019-03-08 09:51:08 Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 07 marca 2019 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Ciechanów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Obowiązujący
058/2019 2019-03-08 09:49:09 Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 07 marca 2019 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Ciechanów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Obowiązujący
057/2019 2019-03-01 14:50:59 Zarządzenie Nr 57/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 83750