BIP

Uchwały Rady Miasta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 436 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
058/IV/2019 2019-02-14 15:45:53 Uchwała Nr 58/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Ciechanów wobec szerzącej się w przestrzeni publicznej przemocy, agresji i mowy nienawiści. Obowiązujący
057/IV/2019 2019-02-14 15:30:20 Uchwała Nr 57/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Obowiązujący
056/IV/2019 2019-02-14 15:26:23 Uchwała Nr 56/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. na lata 2019 – 2021. Obowiązujący
055/IV/2019 2019-02-14 15:24:57 Uchwała Nr 55/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do jednoosobowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością – Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie. Obowiązujący
054/IV/2019 2019-02-14 15:23:01 Uchwała Nr 54/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów. Obowiązujący
053/IV/2019 2019-02-14 15:22:02 Uchwała Nr 53/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy gminnej drodze publicznej ul. Wesołej w Ciechanowie. Obowiązujący
052/IV/2019 2019-02-14 15:20:30 Uchwała Nr 52/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęć obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, wraz z liczbą punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów. Obowiązujący
051/IV/2019 2019-02-14 15:17:57 Uchwała Nr 51/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Obowiązujący
050/IV/2019 2019-02-14 15:15:24 Uchwała Nr 50/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Ciechanów uzupełnionego o Program Ograniczenia Niskiej Emisji”. Obowiązujący
049/IV/2019 2019-02-14 15:11:45 Uchwała Nr 49/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”. Obowiązujący
048/IV/2019 2019-02-14 15:10:00 Uchwała Nr 48/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów Osiedli. Obowiązujący
047/IV/2019 2019-02-14 15:07:36 Uchwała Nr 47/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ciechanów. Obowiązujący
046/IV/2019 2019-02-14 15:00:31 Uchwała Nr 46/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ciechanów do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w formie dotacji pn. „Przygotowanie strategii elektromobilności dla Miasta Ciechanów”. Obowiązujący
045/IV/2019 2019-02-14 14:57:24 Uchwała Nr 45/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Obowiązujący
044/IV/2019 2019-02-14 14:54:16 Uchwała Nr 44/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. Obowiązujący
043/III/2018 2019-01-07 15:43:28 Uchwała Nr 43/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2019-2023. Obowiązujący
042/III/2018 2019-01-07 15:18:04 Uchwała Nr 42/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Obowiązujący
041/III/2018 2019-01-07 15:15:06 Uchwała Nr 41/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do jednoosobowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością – Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie. Obowiązujący
040/III/2018 2019-01-07 15:11:22 Uchwała Nr 40/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Obowiązujący
039/III/2018 2019-01-07 15:09:31 Uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2019 r. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 58924