BIP

Uchwały Rady Miasta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 670 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
292/XXVIII/2020 2020-11-27 08:25:13 Uchwała Nr 292/XXVIII/2020 Rady Miasta Ciechanówz dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego zapowiadanych działań polskiego rządu, które ukierunkowane są na zawetowanie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Obowiązujący
291/XXVIII/2020 2020-11-27 11:14:30 Uchwała Nr 291/XXVIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Ciechanów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Obowiązujący
290/XXVIII/2020 2020-11-27 11:24:17 Uchwała Nr 290/XXVIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Obowiązujący
289/XXVIII/2020 2020-11-27 11:27:41 Uchwała Nr 289/XXVIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Obowiązujący
288/XXVIII/2020 2020-11-27 11:16:19 Uchwała Nr 288/XXVIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Obowiązujący
287/XXVIII/2020 2020-11-27 11:17:53 Uchwała Nr 287/XXVIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Obowiązujący
286/XXVIII/2020 2020-11-27 11:19:19 Uchwała Nr 286/XXVIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Obowiązujący
285/XXVIII/2020 2020-11-27 11:20:53 Uchwała Nr 285/XXVIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Obowiązujący
284/XXVIII/2020 2020-11-27 11:29:48 Uchwała Nr 284/XXVIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie: uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Ciechanów na 2021 rok Obowiązujący
283/XXVIII/2020 2020-11-27 11:38:44 Uchwała Nr 283/XXVIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów Obowiązujący
282/XXVIII/2020 2020-11-27 12:01:10 Uchwała Nr 282/XXVIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Obowiązujący
281/XXVIII/2020 2020-11-27 12:14:48 Uchwała Nr 281/XXVIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów Obowiązujący
280/XXII/2020 2020-10-29 11:04:39 Uchwała Nr 280/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
279/XXVII/2020 2020-10-29 11:03:01 Uchwała Nr 279/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości. Obowiązujący
278/XXVII/2020 2020-10-29 11:01:11 Uchwała Nr 278/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego. Obowiązujący
277/XXVII/2020 2020-10-29 10:58:50 Uchwała Nr 277/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
276/XXVII/2020 2020-10-29 10:56:57 Uchwała Nr 276/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
275/XXVII/2020 2020-10-29 10:55:18 Uchwała Nr 275/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Obowiązujący
274/XXVII/2020 2020-10-29 10:53:16 Uchwała Nr 274 /XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Obowiązujący
273/XXVII/2020 2020-10-29 10:51:30 Uchwała Nr 273/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 187220