BIP

Uchwały Rady Miasta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 633 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
255/XXIV/2020 2020-08-27 12:27:20 Uchwała Nr 255/XXIV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Obowiązujący
254/XXIV/2020 2020-08-27 12:25:57 Uchwała Nr 254/XXIV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia anonimowej skargi na działanie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie. Obowiązujący
253/XXIV/2020 2020-08-27 12:24:41 Uchwała Nr 253/XXIV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ciechanów na 2020 rok. Obowiązujący
252/XXIV/2020 2020-08-27 12:23:25 Uchwała Nr 252/XXIV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” Obowiązujący
251/XXIV/2020 2020-08-27 12:22:14 Uchwała Nr 251/XXIV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa. Obowiązujący
250/XXIV/2020 2020-08-27 12:20:49 Uchwała Nr 250/XXIV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
249/XXIV/2020 2020-08-27 12:19:48 Uchwała Nr 249/XXIV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
248/XXIV/2020 2020-08-27 12:18:40 Uchwała Nr 248/XXIV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
247/XXIV/2020 2020-08-27 12:17:23 Uchwała Nr 247/XXIV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
246/XXIV/2020 2020-08-27 12:11:54 Uchwała Nr 246/XXIV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
245/XXIV/2020 2020-08-27 12:31:15 Uchwała Nr 245/XXIV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 403/XXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do samorządowych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów, wraz z liczbą punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Obowiązujący
244/XXIV/2020 2020-08-27 12:04:28 Uchwała Nr 244/XXIV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego zachowania integralności Województwa Mazowieckiego. Obowiązujący
243/XXIII/2020 2020-06-25 11:25:51 Uchwała Nr 243/XXIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego. Obowiązujący
242/XXIII/2020 2020-06-25 11:11:04 Uchwała Nr 242/XXIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: poparcia inicjatywy ustawodawczej. Obowiązujący
241/XXIII/2020 2020-06-25 11:09:43 Uchwała Nr 241/XXIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla Kwiatowe w sprawie budowy wieży telefonii komórkowej. Obowiązujący
240/XXIII/2020 2020-06-25 11:07:30 Uchwała Nr 240/XXIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Obowiązujący
239/XXIII/2020 2020-06-25 11:06:05 Uchwała Nr 239/XXIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości. Obowiązujący
238/XXIII/2020 2020-06-25 11:04:35 Uchwała Nr 238/XXIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
237/XXIII/2020 2020-06-25 11:01:26 Uchwała Nr 237/XXIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
236/XXIII/2020 2020-06-25 10:59:51 Uchwała Nr 236/XXIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 179222