BIP

Uchwały Rady Miasta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 571 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
193/XV/2019 2019-12-20 11:25:08 Uchwała Nr 193/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosku mieszkańca miasta Ciechanów Obowiązujący
192/XV/2019 2019-12-20 11:23:26 Uchwała Nr 192/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Ciechanów i jej Komisji na rok 2020 Obowiązujący
191/XV/2019 2019-12-20 11:21:26 Uchwała Nr 191/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Obowiązujący
190/XV/2019 2019-12-20 11:17:20 Uchwała Nr 190/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zamiany nieruchomości Obowiązujący
189/XV/2019 2019-12-20 11:14:37 Uchwała Nr 189/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów Obowiązujący
188/XV/2019 2019-12-20 11:12:16 Uchwała Nr188/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. Obowiązujący
187/XV/2019 2019-12-20 11:10:24 Uchwała Nr187/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. Obowiązujący
186/XV/2019 2019-12-20 11:05:17 Uchwała Nr 186/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciechanów na 2020 r. Obowiązujący
185/XV/2019 2019-12-20 10:58:59 Uchwała NR 185 /XV/ 2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior+” w Ciechanowie Obowiązujący
184/XV/2019 2019-12-20 10:56:36 Uchwała NR 184/XV/ 2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia - Dziennego Domu "Senior+" w Ciechanowie Obowiązujący
183/XV/2019 2019-12-20 10:52:25 Uchwała Nr 183/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Obowiązujący
182/XV/2019 2019-12-20 10:49:35 Uchwała Nr 182/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Obowiązujący
181/XIV/2019 2019-12-05 10:55:17 Uchwała Nr 181/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o powołanie zespołu, który opracowałby treść nowej tablicy, zgodnej z prawdą historyczną umieszczonej na elewacji budynku Urzędu Miasta Ciechanów Obowiązujący
180/XIV/2019 2019-12-05 10:52:46 Uchwała Nr 180/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o natychmiastowe zdjęcie umieszczonej na ścianie ratusza, tablicy pamiątkowej Obowiązujący
179/XIV/2019 2019-12-05 10:49:41 Uchwała Nr 179/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę nazwy ronda imienia Generała Emila Fieldorfa „Nila” Obowiązujący
178/XIV/2019 2019-12-05 10:46:41 Uchwała Nr 178/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o zaproszenie do ciechanowskich szkół wykładowców z Biura Edukacji Narodowej z Instytutu Pamięci Narodowej i przeprowadzenia przez nich dla nauczycieli, młodzieży i społeczeństwa cyklu prelekcji z historii najnowszej w kontekście Ciechanowa Obowiązujący
177/XIV/2019 2019-12-05 10:43:51 Uchwała Nr 177/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Ciechanów w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi ulicy Różanej w Ciechanowie Obowiązujący
176/XIV/2019 2019-12-05 10:40:08 Uchwała Nr 176/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Ciechanów w zakresie naruszenia przepisu art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych. Obowiązujący
175/XIV/2019 2019-12-05 10:27:20 Uchwała Nr 175/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji o umieszczenie na budynku lub działce przy ul. Zagumiennej tablicy upamiętniającej zamordowanych przez niemieckich nazistów obywateli narodowości żydowskiej Obowiązujący
174/XIV/2019 2019-12-05 10:19:51 Uchwała Nr 174/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Ciechanów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 117348