BIP

Uchwały Rady Miasta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 480 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
102/VIII/2019 2019-06-03 14:54:50 Uchwała Nr 102/VIII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie: rozpatrzenia wniosku mieszkańca Ciechanowa. Obowiązujący
101/VIII/2019 2019-06-03 14:47:44 Uchwała Nr 101/VIII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Obowiązujący
100/VIII/2019 2019-06-03 14:41:45 Uchwała Nr 100/VIII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu grantowego pn. „Let’s learn English together through art” w ramach konkursu grantowego pn. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” ogłoszonego przez Fundację Fundusz Współpracy. Obowiązujący
099/VIII/2019 2019-06-03 14:32:28 Uchwała Nr 99/VIII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Św. Franciszka w Ciechanowie. Obowiązujący
098/VIII/2019 2019-06-03 14:17:43 Uchwała Nr 98/VIII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy gminnej drodze publicznej ul. Okopowej, ul. Ignacego Łukasiewicza ul. Bielińskiej w Ciechanowie Obowiązujący
097/VII/2019 2019-05-06 11:54:03 Uchwała Nr 97/VII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów. Obowiązujący
096/VII/2019 2019-05-06 11:52:48 Uchwała Nr 96/VII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Ciechanów. Obowiązujący
095/VII/2019 2019-05-06 11:51:24 Uchwała Nr 95/VII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Ciechanów. Obowiązujący
094/VII/2019 2019-05-06 11:49:44 Uchwała Nr 94/VII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Obowiązujący
093/VII/2019 2019-05-06 11:47:22 Uchwała Nr 93/VII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Obowiązujący
092/VII/2019 2019-05-06 11:45:45 Uchwała Nr 92/VII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Obowiązujący
091/VII/2019 2019-05-06 11:44:19 Uchwała Nr 91/VII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
090/VII/2019 2019-05-06 11:39:30 Uchwała Nr 90/VII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
089/VII/2019 2019-05-06 11:37:07 Uchwała Nr 89/VII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Obowiązujący
088/VII/2019 2019-05-06 11:33:00 Uchwała Nr 88/VII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów na 2019 rok. Obowiązujący
087/VII/2019 2019-05-06 11:30:38 Uchwała Nr 87/VII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Obowiązujący
086/VII/2019 2019-05-06 11:29:18 Uchwała Nr 86/VII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2018 rok. Obowiązujący
085/VII/2019 2019-05-06 11:26:13 Uchwała Nr 85/VII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ciechanów wotum zaufania. Obowiązujący
084/VI/2019 2019-04-09 16:38:13 Uchwała Nr 84/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Warszawskiej w Ciechanowie. Obowiązujący
083/VI/2019 2019-04-09 16:36:39 Uchwała Nr 83/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia kadencji Zarządów Osiedli Gminy Miejskiej Ciechanów. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 75579