BIP

Obwieszczenia Prezydenta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 612 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WPP-AE.6733.66.2020 2020-11-20 11:44:21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.11.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: przebudowa ul. Rycerskiej, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 954/1, 1130/5, 1130/47, 1087 i 1053 oraz na działkach nr ewid.: 1125/1, 1069 i 1059, położonych w pasach drogowych ulic: Zamkowej, Rycerskiej, Wołodyjowskiego, Skrzetuskiego i Gostkowskiej, w Ciechanowie (30-Podzamcze). Obowiązujący
WPP-AE.6733.69.2020 2020-11-19 12:59:16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.11.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym: budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 41/9 (60-Krubin) położonej przy ul. Kruczej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.68.2020 2020-11-19 12:57:23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.11.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym: budowa ośrodka felinoterapii, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 41/9 (60-Krubin) położonej przy ul. Kruczej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.71.2020 2020-11-17 15:24:19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.11.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 35 położonej przy ul. Nadrzecznej oraz na części działki nr ewid. 69/2 (pas drogowy ul. Nadrzecznej), w Ciechanowie (10-Śródmieście). Obowiązujący
WPP-PP.6730.108.2020 2020-11-17 14:45:28 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.11.2020r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji: zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku handlowo – usługowego, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 418/31 (obręb 10-Śródmieście) położonej przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.67.2020 2020-11-16 14:39:56 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.11.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nN 0,4kV, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 4844/3 i 4844/21 położonych przy ul. K. Szwanke w Ciechanowie (obręb 10-Śródmieście). Obowiązujący
WPP-AE.6733.70.2020 2020-11-16 11:46:04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.11.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 4307 i 4311/1, położonych w rejonie ul. Opinogórskiej w Ciechanowie (20-Scalenie). Obowiązujący
WPP-AE.6733.72.2020 2020-11-13 11:03:32 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.11.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN-110kV, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 179, 180/2 i 181/2, położonych w rejonie ul. Przasnyskiej w Ciechanowie (obręb 100-Władysławowo). Obowiązujący
WPP-AE.6733.65.2020 2020-11-12 12:27:54 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.11.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 132, 115 i 109/18 oraz na działkach nr ewid.: 128/10 i 128/8, położonych w Ciechanowie - ul. Wiśniowa (80-Śmiecin Kolonia). Obowiązujący
WPP-AE.6733.62.2020 2020-11-09 14:55:33 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.11.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 927/4, 273 i 295/8 oraz na działkach nr ewid.: 295/10 i 297, 295/9, 295/6 i 295/2, położonych pomiędzy ulicami: Kilińskiego, 17-go Stycznia i Warszawską, w Ciechanowie (10-Śródmieście). Obowiązujący
WPP-AE.6733.65.2020 2020-11-04 14:45:48 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.11.2020r. dot. zmiany wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci gazowej śred. ciśnienia (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji na cz. dz. nr ewid.: 132, 115, 109/18, 109/16, 128/6 i 133/11 oraz na dz. ewid.: 128/10 i 128/8, położonych w Ciechanowie - ul. Wiśniowa (80-Śmiecin Kolonia), w zakresie zmiany granic terenu objętego wnioskiem polegającej na wyłączeniu z ww. inwestycji działek nr ewid.: 109/16, 128/6 i 133/11. Obowiązujący
WPP-AE.6733.65.2020 2020-10-29 14:48:58 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.09.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 132, 115, 109/18, 109/16, 128/6 i 133/11 oraz na działkach ewid.: 128/10 i 128/8, położonych w Ciechanowie - ul. Wiśniowa (80-Śmiecin Kolonia). Obowiązujący
WPP-AE.6733.63.2020 2020-10-29 14:28:21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.10.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci kanalizacji sanit., budowa pompowni ścieków sanit., budowa i przebud. sieci wodociągowej, do realizacji na cz. dz. nr: 17/1, 18, 1/7, 1/8 i 2 (40-Śmiecin), 91/3, ... i 137/17 (80-Śmiecin Kolonia), 1648/17 i 1648/16 (30-Podzamcze) oraz na dz. nr: 8/3, 3/2, 3/1 i 4/4 (40-Śmiecin), 125/2, ... i 52/3 (80-Śmiecin Kolonia) - ul.: Towarowa i Sławika, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-PP.6730.108.2020 2020-10-26 15:23:01 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.10.2020r. w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji: zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku handlowo – usługowego, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 418/31 (obręb 10-Śródmieście) położonej przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-PP.6730.96.2020 2020-10-13 12:16:38 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.10.2020r. w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustaleniu warunków zabudowy dla planowanej inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid. 4318/1, 4320/2 oraz działce nr ewid. 4320/1 (obręb 20 – Scalenie), położonych w rejonie ul. Opinogórskiej w Ciechanowie Obowiązujący
WPP-PP.6730.94.2020 2020-10-13 12:14:19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.10.2020r. w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustaleniu warunków zabudowy dla planowanej inwestycji: budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid. 4318/1, 4318/2 i 4320/2 (obręb 20 – Scalenie), położonych w rejonie ul. Opinogórskiej w Ciechanowie. Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.7.2020 2020-10-12 14:41:55 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.10.2020r. dla osób którym przysługuje prawo rzeczowe do działki o nr ew. 130, obręb 0060 Krubin, że dnia 12.10.2020 zostało wydane post. o zawieszeniu post. w spr. wyd. decyzji sr. dla inwestycji - Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. o nr ew. 134, obręb Krubin w Ciechaowie Obowiązujący
WPP-PP.6730.100.2020 2020-10-09 12:24:35 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.10.2020r. w sprawie wydania postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej inwestycji: przebudowa budynku usługowego (banku) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele usług oświaty (szkoła, przedszkole),przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 484/1, obręb 10-Śródmieście, położonej przy ul. 3 Maja w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.66.2020 2020-10-06 13:44:43 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06.10.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: przebudowa ul. Rycerskiej wraz z budową: sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających oraz oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji na cz. dz. nr ewid.: 954/1, 1130/5, 1130/47, 1087 i 1053 oraz na dz. nr ewid.: 1125/1, 1069 i 1059, położonych w pasach drogowych ulic: Zamkowej, Rycerskiej, Wołodyjowskiego, Skrzetuskiego i Gostkowskiej, w Ciechanowie (30-Podzamcze). Obowiązujący
WPP-AE.6733.62.2020 2020-10-02 08:34:43 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.10.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 927/4, 273 i 295/8 oraz na działkach nr ewid.: 295/10 i 297, 295/9, 295/6 i 295/2, położonych pomiędzy ulicami: Kilińskiego, 17-go Stycznia i Warszawską, w Ciechanowie (10-Śródmieście). Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 141890