BIP

Obwieszczenia Prezydenta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 409 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WPPGN-PP.6733.51.2019.WK 2019-08-08 14:13:44 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 08.08.2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 335 (obręb 40 – Śmiecin) – pas drogowy ulicy Czarnieckiego w Ciechanowie. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.50.2019.WK 2019-08-07 15:05:19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.08.2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 25/6 (obręb 50 – Szczurzyn) – pas drogowy ulicy Płockiej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.49.2019.KHM 2019-08-06 12:17:33 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06.08.2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid. 4585/6, 4584/6, obręb 10 - Śródmieście oraz na częściach działek nr ewid. 4606, 4635/5, obręb 20 - Scalenie w Ciechanowie. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.46.2019. KHM 2019-07-30 14:11:45 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.07.2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 24/1 (pas drogowy ul. Starowiejskiej) oraz na częściach działek nr ewid. 24/3, 24/2 (pas drogowy ul. Starowiejskiej) 23/31, 23/32, obręb 40 - Śmiecin w Ciechanowie. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.47.2019.KHM 2019-07-30 14:09:54 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.07.2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid. 17/2 (pas drogowy ul. Śmiecińskiej) oraz 23/26, obręb 40 - Śmiecin w Ciechanowie. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.48.2019.KHM 2019-07-30 14:08:25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.07.2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 4635/5, obręb 20 - Scalenie w Ciechanowie. Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.10.2018 2019-07-25 09:39:52 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24 lipca 2019 r. - przetwarzaniu odpadów oraz na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego przy ul. Niechodzkiej 3 w Ciechanowie. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.39.2019.MG 2019-07-24 13:45:17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.07.2019r w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 40 mm,przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 118/3 i 118/8 oraz części działki nr ewid. 49/1 – pas drogowy ul. Wesołej, obręb 80-Śmiecin Kolonia w Ciechanowie Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.38.2019.MG 2019-07-24 13:42:29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.07.2019r w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nN,przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 118/3, 118/8 i 117/7 oraz częściach działek nr ewid. 108/10, 117/5, 117/6, 118/11 i 49/1 – pas drogowy ul. Wesołej, obręb 80-Śmiecin Kolonia w Ciechanowie Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.37.2019.MG 2019-07-24 13:38:56 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.07.2019r w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 117/7, 118/3 i 118/8 oraz części działki nr ewid. 49/1 – pas drogowy ul. Wesołej, obręb 80-Śmiecin Kolonia w Ciechanowie Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.35.2019.MG 2019-07-23 11:44:39 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.07.2019r w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa skweru sensorycznego wraz z wewnętrzną zalicznikową instalacją oświetleniową. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.34.2019.MG 2019-07-23 11:39:53 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.07.2019r w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 63 mm. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.17.2019.KHM 2019-07-21 23:38:40 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.07.2019r. - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr CIE3309B wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.26.2019.MG 2019-07-18 10:07:56 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18.07.2019 r. - budowa budynku biurowego pn. „Centrum Administracji” wraz z łącznikiem i przebudową istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Obowiązujący
WPPGN-PP.6730.72.2019 2019-07-15 15:13:57 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.07.2019 r. w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr ewid. 942/2 i 941/31, obręb 40-Śmiecin, przy ul. Maksymiliana Marii Kolbe w Ciechanowie. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.43.2019.KHM 2019-07-15 12:30:52 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.07.2019 r. w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV dla rozwiązania kolizji z linią WN 110 kV Raciąż-Niechodzin (przęsło 125-126). Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.44.2019.KHM 2019-07-15 12:29:50 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.07.2019 r. w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV dla rozwiązania kolizji z linią WN 110 kV Raciąż-Niechodzin (przęsło 122-123) Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.30.2019.KHM 2019-07-10 14:12:21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.07.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid. 22, 23/4, 23/6, obręb 40-Śmiecin, położonych w Ciechanowie przy ul. Śmiecińskiej. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.32.2019.ERG 2019-07-08 13:11:55 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 08.07.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci wodociągowej. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.31.2019.ERG 2019-07-08 13:11:02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 08.07.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 53871