BIP

Obwieszczenia Prezydenta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 294 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WPPGN-PP.6733.56.2018 2018-12-13 14:21:27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.12.2018 r. - budowa dwóch kablowych linii energetycznych SN-15 kV. Obowiązujący
IMiOŚ-ZM.6131.101.2018 2018-12-11 16:12:42 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.12.2018r. - w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z działek. Obowiązujący
2018.12.10 2018-12-07 15:01:31 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.12.2018 r. - o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Ciechanów uzupełnionego o program ograniczania niskiej emisji” Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.57.2018.KHM 2018-12-05 16:47:06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.12.2018 r. - budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi. Obowiązujący
WPPGN-PP.6730.118.2018 2018-12-05 10:52:40 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.12.2018r. - modyfikacji wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr ewid. 20-4309, 20-4310 i 20-4311, położonych przy ul. Opinogórskiej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.58.2018.KHM 2018-12-04 16:12:44 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.12.2018r. - rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej wieżowej SN/nn oraz budowa kablowych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,4 kV wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.54.2018.KHM 2018-12-03 16:52:20 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.12.2018r. - budowa podziemnej, osiedlowej sieci ciepłowniczej, Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.43.2017 2018-11-28 08:43:07 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.11.2018r. - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE3306A Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.56.2018 2018-11-13 16:11:37 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.11.2018r. - budowa dwóch kablowych linii energetycznych SN-15 kV. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.9.2018 2018-11-05 16:06:29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.11.2018r. - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej „Ciechanów Mazowiecka” 93300/107828 Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.53.2018.MG 2018-11-05 16:04:38 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.11.2018r. - budowa przyłącza energetycznego nN 0,4 kV ze złączem pomiarowym, oraz budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV ze skrzynką sterującą SOK przy ul. Wincentego Witosa w Ciechanowie. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.52.2018.MG 2018-11-02 09:09:05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.10.2018r. - budowa przyłącza energetycznego nN 0,4 kV ze złączem pomiarowym, oraz budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV ze skrzynką sterującą SOK przy ul. Bursztynowej w Ciechanowie Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.51.2018.MG 2018-10-26 15:47:14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.10.2018 r. - budowa sieci wodociągowej z trzech studni głębinowych (nr 22, 23 i 24) z ujęcia Gostkowo przy ul. Komunalnej. Obowiązujący
WPPGN-PP.6730.76.2018.KHM 2018-10-24 12:03:58 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.10.2018r. - budowa schodów zewnętrznych z tarasu oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.30.2017 2018-10-24 09:05:57 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.10.2018r. - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE3305C. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.43.2017 2018-10-24 08:40:56 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.10.2018r. - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE3306A – wieża o wysokości do 29 m n.p.t. wraz z antenami oraz urządzenia obsługi technicznej, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 50-53/1 położonej przy ul. Płockiej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.9.2018 2018-10-24 08:29:59 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.10.2018r. - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej „Ciechanów Mazowiecka” 93300/107828, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 50-53/9 położonej przy ul. Niechodzkiej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.55.2018.KHM 2018-10-23 10:20:08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.10.2018r. - przebudowa pasa drogowego ulicy Ignacego Krasickiego oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej Obowiązujący
WPPGN-PP.6730.118.2018 2018-10-18 14:37:25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18.10.2018 r. - wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.30.2017 2018-10-17 19:55:15 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.10.2018 r. - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE3305C. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 29997