BIP

Obwieszczenia Prezydenta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 384 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WPPGN-PP.6733.39.2019.MG 2019-06-13 15:03:31 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.06.2019r. w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 40 mm Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.38.2019.MG 2019-06-13 15:02:08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.06.2019r. w sprawie budowy kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nN. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.37.2019.MG 2019-06-13 14:59:48 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.06.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.28.2019.MG 2019-06-13 14:45:14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.06.2019r. w sprawie modernizacji systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o. o. poprzez budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.29.2019.ERG 2019-06-12 09:09:35 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.06.2019r. w sprawie budowy sieci gazowej wraz z przyłączami Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.36.2019.KHM 2019-06-11 15:57:57 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.06.2019r. w sprawie budowy sieci wodociągowej. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.27.2019.ERG 2019-06-06 13:56:06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06.06.2019r. w sprawie budowy sieci gazowej wraz z przyłączami Obowiązujący
BRM.1.2019 2019-06-05 13:27:57 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.06.2019r. w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do orzekania w sądach. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.35.2019.MG 2019-06-05 08:39:23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04.06.2019r. - budowa skweru sensorycznego wraz z wewnętrzną zalicznikową instalacją oświetleniową. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.34.2019.MG 2019-05-31 10:22:27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.05.2019r. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 63 mm. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.32.2019.ERG 2019-05-30 20:26:06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.05.2019 r. budowa sieci wodociągowej, Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.31.2019.ERG 2019-05-30 20:18:31 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.05.2019 r. budowa sieci kanalizacji sanitarnej, Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.24.2019.KHM 2019-05-30 20:11:05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.05.2019 r. budowa linii kablowej wraz ze złączem kablowym nN 0,4 kV Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.17.2019.KHM 2019-05-29 10:04:05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.05.2019 r. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr CIE3309B wraz z wewnętrzną linią zasilającą, Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.23.2019.KHM 2019-05-27 09:42:56 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.05.2019 r. budowa oświetlenia ulicy 11 Pułku Ułanów Legionowych, Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.30.2019.KHM 2019-05-27 09:42:07 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.05.2019 r. budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.33.2019.MG 2019-05-24 18:38:59 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.05.2019 r. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.26.2019.MG 2019-05-24 18:37:58 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.05.2019 r. budowa budynku biurowego pn. „Centrum Administracji” wraz z łącznikiem i przebudową istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.25.2019.MG 2019-05-21 20:35:24 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.05.2019 r. budowa linii kablowej nN 0,4 kV dla potrzeb zasilenia budynku magazynowo - biurowego. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.15.2019.KHM 2019-05-16 16:22:06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.05.2019r. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 63 mm. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 47194