BIP

Obwieszczenia Prezydenta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 505 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WPP-AE.6733.23.2020 2020-03-27 13:19:39 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.03.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,4 kV wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi, przewidzianej do realizacji na częściach działkach nr ewid.: 483 (pas drogowy ul. Grodzkiej) oraz 491/1, 491/2, 944/2 i 944/3 położonych przy ul. Grodzkiej i Pl. Kościuszki, w Ciechanowie (obręb 10-Śródmieście). Obowiązujący
WPP-PP.6730.25.2019 2020-03-24 08:20:17 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.03.2020r. w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji: budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi w części podziemnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 4414/11, 4421 oraz 4425/2, położonych w obrębie 10 - Śródmieście przy ul. Władysława Andersa w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.22.2020 2020-03-19 15:42:24 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.03.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa kablowych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 97 - pas drogowy ul. Sońskiej oraz 3393/2 i 3393/3 położonych przy ul. Sońskiej w Ciechanowie (obręb 60-Krubin). Obowiązujący
WPP-AE.6733.20.2020 2020-03-19 15:40:42 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.03.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: przebudowa ulicy Granicznej wraz z budową: oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 718/9 i 895 (40-Śmiecin) oraz na częściach działek nr ewid.: 468/7, 451, 452/1, 707, 715, 1623/1, 146, 335, 897/8, 717, 712/1 i 711/7, 708, 706, 450, 430, 320/1 i 320/2 (40-Śmiecin) i 1648/21 (30-Podzamcze), w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP_AE.6733.19.2020 2020-03-19 15:06:02 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.03.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa kablowych linii elektroenerget. nn 0,4 kV wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi, przewidzianej do realizacji na cz. dz. nr ewid.: 4098, 4026/1, 4028, 4029, 4032/2, 4033/4, 4033/6, 4034, 4037/2, 4044, 4045, 4050, 4053, 4054/2, 4054/3, 4055, 4056, 4057, 4058, 4100/16, 4100/17, 4106/1, 4106/2, 4107/2, ... położonych przy ul. Gruduskiej, w Ciechanowie (obręb 20-Scalenie). Obowiązujący
Wpp-AE.6733.18.2020 2020-03-19 15:00:51 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.03.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej i pompowni ścieków sanitarnych, przewidzianej do realizacji na dz.: 74, 30/4, 59/1 (80-Śmiecin Kolonia) i 1648/20 (30-Podzamcze) oraz na cz. dz.: 25/4, 25/9, 17/2 (40-Śmiecin) i 1648/16, 1648/17 (30-Podzamcze), położonych przy ul.: Kwiatowej, Towarowej i Śmiecińskiej oraz w pasach drog. ww. ulic, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.8.2020 2020-03-18 12:47:17 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18.03.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: przebudowa sieci cieplnej kanałowej na sieć cieplną preizolowaną oraz budowa sieci cieplnej preizolowanej, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 84 (pas drogowy ul. Robotniczej), 96/5 i 40/1 (50-Szczurzyn) położonych przy ul. Robotniczej, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.6.2020 2020-03-17 15:06:07 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.03.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa i przebudowa podziemnej wysokoparametrowej osiedlowej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych, przewidzianej do realizacji na cz. dz. nr ewid.: 536/1, 536/2, 532/8, 560/5, 560/6 i 559 - pasy drogowe ulic: Mikołajczyka, Witosa i Sikorskiego oraz na cz. dz. nr ewid. 534 położonej u zbiegu ulic: Mikołajczyka i Uł. Legionowych w Ciechanowie (10-Śródmieście). Obowiązujący
WPP-AE.6733.5.2020 2020-03-17 14:59:42 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.03.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 4301/16 (10-Śródmieście) położonej przy ul. Powstańców Wielkopolskich oraz 4911/2 i 4304/5 (10-Śródmieście) - pas drogowy ul. Powstańców Wielkopolskich, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.17.2020 2020-03-04 13:47:31 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04.03.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 216 i 271 - pas drogowy ul. S. Żeromskiego, 1328 - pas drogowy ul. M. Dąbrowskiej, 1343 - pas drogowy ul. Letniej, 266/1, 267/1, 268, 269, 270, 262/1 oraz na działce nr ewid. 262/4, położonych przy ul. S. Żeromskiego, w Ciechanowie (obręb 30-Podzamcze). Obowiązujący
WPP-AE.6733.16.2020 2020-03-04 13:43:10 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04.03.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: przebudowa napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia WN-110kV, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 267 (obręb 90-Niechodzin-Bielin) położonej przy ul. Kasprzaka w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.14.2020 2020-03-04 13:37:42 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04.03.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, przepompowni ścieków sanitarnych - dz. nr ewid.: 147/22, 147/35, 147/18, 147/36, 152/7, 152/13, 153/7, 150, 154/9 i 154/17 oraz cz. dz. nr ewid.: 145/13, 146/8 i 154/10 (110-Chrzanówek) - ul.: Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.4.2020 2020-02-28 14:12:11 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.02.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE3309B (wieża o wysokości trzonu do 48 m n.p.t.) wraz z wewnętrzną linią zasilającą, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 23/29, 23/9 i 23/7 (40-Śmiecin) położonych w rejonie ul. Śmiecińskiej, w Ciechanowie. Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.1.2020 2020-02-27 08:53:24 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie decyzji, znak: WGOŚ-ZM.6220.1.2020, umarzającej w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na „uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działkach o nr ew. 27/2 i 27/5, obręb Śmiecin w Ciechanowie”, z uwagi na wycofanie przedmiotowego wniosku przez Wnioskodawcę Nieobowiązujący
WPP-EA.6733.15.2020 2020-02-25 15:40:26 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.02.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: przebudowa sieci cieplnej kanałowej na sieć cieplną preizolowaną i budowa sieci cieplnej preizolowanej, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 105/2 (50-Szczurzyn) położonej przy ul. Mleczarskiej, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.7.2020 2020-02-25 15:35:24 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.02.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN63 (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 4464/1 i 4900/2 (10-Śródmieście) - pasy drogowe ulic: Ks. Konrada II i Władysława Andersa, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.3.2020 2020-02-20 15:27:14 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.02.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN63 (do 0,5 MPa),przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 147/22 i 147/35, na częściach działek nr ewid.: 145/13 i 147/36 (110-Chrzanówek) - pasy drogowe ulic: Złotej i Szmaragdowej oraz na części działki nr ewid. 146/8 (110-Chrzanówek) położonej przy ul. Złotej, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.2.2020 2020-02-20 15:25:40 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.02.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 4094/8 (20-Scalenie) - pas drogowy ul. Prymasa Tysiąclecia, 4096/1, 4094/21 i 4094/23 (20-Scalenie) oraz na działkach nr ewid.: 4094/22 i 4096/2 (20-Scalenie) położonych w Ciechanowie - róg ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wojska Polskiego. Obowiązujący
WPP-AE.6733.1.2020 2020-02-20 15:23:22 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.02.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN63 (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 321 (60-Krubin) - pas drogowy ul. M.C. Skłodowskiej oraz na działkach nr ewid.: 325/2 i 324/13 (60-Krubin) położonych przy ul. M. C. Skłodowskiej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.11.2020 2020-02-19 13:42:46 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.02.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa: słupa w istnie. napowietrz. linii elektr. SN, kabl. linii elektr. SN15kV, elektr. kontener. stacji transfor. SN/nn, kabl. linii elektr. nn0,4kV, kabl. elektr. rozdziel. szafowej i demontaż słupa w istnie. napowietrz. linii elektr. SN, przewidzianej do realizacji na cz.dz. nr ewid.: 109/16, 115, 127/5, 109/26 i 109/27 (80-Śmiecin Kolonia) - przy ul. Wiśniowej w Ciechanowie Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 92861