BIP

Obwieszczenia Prezydenta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 479 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WPP-AE.6733.15.2019 2020-01-27 14:08:14 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.01.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci wodociągowej (w ul. Granicznej), przewidzianej do realizacji na cz. dz. nr ewid.: 902/11, 902/15, 1645 i 720/3 (40-Śmiecin) oraz na cz. dz. nr ewid.: 25/6 (50-Szczurzyn), 1623/1, 895, 335, 897/8, 720/1, 719/1, 717, 712/1, 711/7, 708, 706, 450, 430 oraz na dz. nr ewid. 320/3 (40-Śmiecin) i cz. dz. nr ewid.: 320/1 i 320/2 (40-Śmiecin), w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.4.2020 2020-01-24 13:54:19 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.01.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE3309B (wieża o wysokości trzonu do 48 m n.p.t.) wraz z wewnętrzną linią zasilającą, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 23/29, 23/9 i 23/7 (40-Śmiecin) położonych w rejonie ul. Śmiecińskiej, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-EA.6733.19.2019 2020-01-24 11:07:43 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.01.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na częściach działek: nr ewid. 954/5 (30-Podzamcze) - pas drogowy ul. Gostkowskiej oraz nr ewid. 9 (70-Gostkowo) - pas drogowy ul. Komunalnej, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-PP.6730.25.2019.MG 2020-01-23 15:31:45 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.01.2020r. w sprawie wniesienia odwołania od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi w części podziemnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 4414/11, 4421 oraz 4425/2, położonych w obrębie 10- Śródmieście przy ul. Władysława Andersa w Ciechanowie Obowiązujący
WPP-AE.6733.14.2019 2020-01-23 14:55:36 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.01.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid.: 445/5 (90-Niechodzin-Bielin) - pas drogowy ul. Bielińskiej oraz na działce nr ewid.: 414/10 (90-Niechodzin-Bielin) położonej przy ul. Bielińskiej, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-EA.6733.17.2019 2020-01-23 14:50:38 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.01.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: rozbiórka stacji redukcyjno-pomiarowej gazu w/c i budowa stacji pomiarowo-regulacyjnej gazu w/c (w miejscu stacji przeznaczonej do rozbiórki), przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 291/2 (obręb 90-Niechodzin-Bielin) położonej w Ciechanowie - w rejonie ul. Kasprzaka. Obowiązujący
WPP-AE.6733.2.2020 2020-01-22 12:25:27 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.01.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 4094/8 (20-Scalenie) - pas drogowy ul. Prymasa Tysiąclecia, 4096/1, 4094/21 i 4094/23 (20-Scalenie) oraz na działkach nr ewid.: 4094/22 i 4096/2 (20-Scalenie) położonych w Ciechanowie - róg ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wojska Polskiego. Obowiązujący
WPP-AE.6733.7.2020 2020-01-21 13:49:32 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.01.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN63 (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 4464/1 i 4900/2 (10-Śródmieście) - pasy drogowe ulic: Ks. Konrada II i Władysława Andersa, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.6.2020 2020-01-21 13:46:51 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.01.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa i przebud. podziemnej wysokoparametrowej osiedlowej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych, przewidzianej do realizacji na cz. dz. nr ewid.: 536/1, 536/2, 532/8, 560/5, 560/6 i 559 (10-Śródmieście) - pasy drogowe ulic: Mikołajczyka, Witosa i Sikorskiego oraz na cz. dz. nr ewid. 534 (10-Śródmieście) położonej u zbiegu ulic: Mikołajczyka i Uł. Legionowych, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.5.2020 2020-01-21 13:38:50 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.01.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 4301/16 (10-Śródmieście) położonej przy ul. Powstańców Wielkopolskich oraz 4911/2 i 4304/5 (10-Śródmieście) - pas drogowy ul. Powstańców Wielkopolskich, w Ciechanowie. Obowiązujący
WIMID-IM.7021.4.55.2019 2020-01-20 11:15:47 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.01.2020r. w sprawie przedstawienia do publicznej wiadomości projektu uchwały zawierającej wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów Obowiązujący
WPP-AE.6733.3.2020 2020-01-17 13:28:30 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.01.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN63 (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 147/22 i 147/35, na częściach działek nr ewid.: 145/13 i 147/36 (110-Chrzanówek) - pasy drogowe ulic: Złotej i Szmaragdowej oraz na części działki nr ewid. 146/8 (110-Chrzanówek) położonej przy ul. Złotej, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.1.2020 2020-01-17 13:25:55 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.01.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN63 (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 321 (60-Krubin) - pas drogowy ul. M.C. Skłodowskiej oraz na działkach nr ewid.: 325/2 i 324/13 (60-Krubin) położonych przy ul. M. C. Skłodowskiej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-PP.6730.25.2019.MG 2020-01-07 15:43:30 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.01.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi w części podziemnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 4414/11, 4421 oraz 4425/2, położonych w obrębie 10- Śródmieście przy ul. Władysława Andersa w Ciechanowie Obowiązujący
WPP-AE.6733.18.2019 2019-12-31 11:35:39 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.12.2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa kablowych linii elektr. śred. i nis. napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz wolnostojąca stacja transformat. 15/0,4kV, przewidzianej do realizacji na dz.: 635,1151, 931/3, 1150/11, 930/3, 1150/10, 929/3, 1150/9, 928/4, 1150/8, 1150/7, 927/6, 1150/6, 1150/5 i cz. dz.: 1501/1, 1200/1, 1604/1, 926/5, 35/21 - ul.: Biegasa, Boh. Września i Różyckiego, w Ciechanowie Obowiązujący
WPP-AE.6733.19.2019 2019-12-23 15:00:02 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na częściach działek: nr ewid. 954/5 (30-Podzamcze) - pas drogowy ul. Gostkowskiej oraz nr ewid. 9 (70-Gostkowo) - pas drogowy ul. Komunalnej, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.15.2019 2019-12-23 14:57:43 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2019r. w spawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 902/11, 902/15, 1645 i 720/3 (40-Śmiecin) oraz na częściach działek nr ewid.: 25/6 (50-Szczurzyn), 1623/1, 895, 335, 897/8, 720/1, 719/1, 717, 712/1, 711/7, 708, 706, 450, 430 oraz na działce nr ewid. 320/3 i częściach działek nr ewid.: 320/1 i 320/2, (40-Śmiecin) w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-PP.6721.3.2019 2019-12-20 09:33:00 obwieszczenie z dnia 20.12.2019r. o podjęciu przez Radę Miasta Ciechanów w dniu 28 listopada 2019 r. uchwały nr 167/XIV/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Andersa” w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-PP.6730.25.2019.MG 2019-12-19 15:17:42 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.12.2019r. w sprawie zakończenia postępowania dowodowego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi w części podziemnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 4414/11, 4421 oraz 4425/2, położonych w obrębie 10- Śródmieście przy ul. Władysława Andersa w Ciechanowie Obowiązujący
WPP-AE.6733.17.2019 2019-12-11 15:18:00 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.12.2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: rozbiórka stacji redukcyjno-pomiarowej gazu w/c i budowa stacji pomiarowo-regulacyjnej gazu w/c (w miejscu stacji przeznaczonej do rozbiórki), przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 291/2 (obręb 90-Niechodzin-Bielin) położonej w Ciechanowie - w rejonie ul. Kasprzaka. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 82640