BIP

Obwieszczenia Prezydenta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 442 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WPP-PP.6721.2.2019 2019-10-22 09:29:11 Obwieszczenie z dnia 22.10.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bloki II". Obowiązujący
WPP-AE.6733.7.2019 2019-10-21 14:52:47 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.10.2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 118/6 (pas drogowy ul. H. Sławika), 118/8, 118/11, i 118/17 (80-Śmiecin Kolonia) położonych w Ciechanowie - ul. H. Sławika. Obowiązujący
WPP-AE.6733.2.2019 2019-10-16 13:40:22 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.10.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN, przewidzianej do realizacji na części działek nr ewid.: 256/8 i 257/7 (10-Śródmieście) położonych w Ciechanowie - w rejonie ul. T. Wyrzykowskiego. Obowiązujący
WPPGN-PP.6730.78.2019.MG 2019-10-09 08:16:31 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 08.10.2019r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego (bank) na budynek mieszkalny wielorodzinny, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 484/1, obręb 10-Śródmieście, położonej przy ul. 3 Maja w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.6.2019 2019-10-04 15:13:26 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04.10.2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: rozbiórka stacji redukcyjno-pomiarowej gazu w/c i budowa stacji pomiarowo-regulacyjnej gazu w/c, bez zmiany sposobu użytkowania obiektu i sposobu zabudowy, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 291/2 (obręb 90-Niechodzin-Bielin) położonej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.5.2019.KG 2019-10-03 14:54:23 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.10.2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa kablowych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 3393/2 (obręb 60-Krubin) położonych w Ciechanowie - przy ul. Sońskiej. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.54.2019.WK 2019-10-02 11:51:36 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.10.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 4814/5 (obręb 20 – Scalenie), położonej w Ciechanowie przy ul. Kuźmińskiego-Lesiewskiego. Obowiązujący
186/2019 2019-10-01 16:12:21 Zarządzenie Nr 186/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.10.2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.4.2019.KG 2019-10-01 13:54:06 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.10.2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 296/7 oraz częściach działek nr ewid.: 296/5, 295/6, 295/4, 293/5 (obręb 60-Krubin) położonych w Ciechanowie - w rejonie ul. Marcina Kasprzaka Obowiązujący
WPPGN-PP.6730.71.2019.MG 2019-09-25 15:27:53 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.09.2019r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny w budynku usługowym, bez zmiany formy architektonicznej budynku, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 375/7, obręb 10-Śródmieście położonej przy ul. Gen. Mieczysława Smorawińskiego w Ciechanowie. Obowiązujący
WPPGN-PP.6730.69.2019.MG 2019-09-25 15:25:59 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.09.2019r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: 1. budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w etapach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 2. budowa drogi wewnętrznej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 4320 i 4322/7, obręb 20-Scalenie, położonych przy ul. Opinogórskiej w Ciechanowie Obowiązujący
WPP-AE.6733.2.2019 2019-09-20 12:48:11 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.09.2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN, przewidzianej do realizacji na części działek nr ewid.: 256/8 i 257/7 (10-Śródmieście) położonych w Ciechanowie - w rejonie ul. T. Wyrzykowskiego. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.52.2019.WK 2019-09-20 10:36:18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.09.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN wraz z montażem złącz kablowo-pomiarowych, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 34/9 (droga gminna), 35/17, 34/19, 34/25, 34/24 (obręb 50 – Szczurzyn), położonych w Ciechanowie w rejonie ul. Niechodzkiej. Obowiązujący
WPP-AE.6733.1.2019 2019-09-17 14:40:15 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.09.2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej „Ciechanów Mazowiecka” 93300/107828 - wieża o wysokości do 43,10 m n.p.t. wraz z antenami oraz urządzenia obsługi technicznej, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 53/9 (50-Szczurzyn) położonej w Ciechanowie przy ul. Niechodzkiej. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.53.2019.WK 2019-09-16 15:53:48 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.09.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 109/20, 109/22, 111/14, 110, 115 (obręb 80 – Śmiecin Kolonia), położonych w Ciechanowie – ul. Wiśniowa. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.50.2019.WK 2019-09-11 15:24:22 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.09.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 25/6 (obręb 50 – Szczurzyn) – pas drogowy ulicy Płockiej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPPGN-PP.6730.78.2019.MG 2019-09-11 15:07:44 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06.09.2019r. w sprawie zakończenia postępowania dowodowego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego (bank) na budynek mieszkalny wielorodzinny, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 484/1, obręb 10-Śródmieście, położonej przy ul. 3 Maja w Ciechanowie. Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.51.2019.WK 2019-09-10 15:35:41 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.09.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 335 (obręb 40 – Śmiecin) – pas drogowy ulicy Czarnieckiego w Ciechanowie. Obowiązujący
WPPGN-PP.6730.69.2019.MG 2019-09-06 14:42:47 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06.09.2019r. w sprawie zakończenia postępowania dowodowego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: 1. budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w etapach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 2. budowa drogi wewnętrznej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 4320 i 4322/7, obręb 20-Scalenie, położonych przy ul. Opinogórskiej w Ciechanowie Obowiązujący
WPPGN-PP.6733.45.2019.MG 2019-09-05 14:52:08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04.09.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w obrębie ul. Zamkowej w Ciechanowie w zakresie budowy linii kablowych nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 64700