BIP

Obwieszczenia Prezydenta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 544 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WPP-PP.6730.59.2020.WK 2020-07-10 12:37:27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.07.2020r. w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji: zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze z funkcji usługowej na funkcję mieszkalną wraz z przebudową, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 369/4 (obręb 10 – Śródmieście), położonej przy ul. Nadfosnej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.49.2020 2020-07-08 12:29:35 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.04.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid: 1623/1 - pas drogowy ul. Granicznej oraz 901 położonej przy ul. Granicznej, w Ciechanowie (obręb 40-Śmiecin). Obowiązujący
WPP-AE.6733.44.2020.KG 2020-06-30 12:22:30 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: zagospodarowanie terenu KANAŁY – I Etap, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 1935/4, 1936/6, 842/1, 480/1 i 480/4 oraz na działkach nr ewid.: 1936/2 i 481/1, położonych pomiędzy ulicami: Ignacego Kraszewskiego, Kargoszyńską i Gostkowską oraz w pasach drogowych ww. ulic, w Ciechanowie (obręb 30-Podzamcze). Obowiązujący
WPP-AE.6733.43.2020.KG 2020-06-30 12:08:17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nN,przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 17/2 - pas drogowy ul. Śmiecińskiej oraz 23/23, 23/24, 23/25 i 23/26, położonych przy ul. Śmiecińskiej w Ciechanowie (obręb 40-Śmiecin). Obowiązujący
WPP-AE.6733.38.2020.KG 2020-06-30 12:02:48 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych na ul. Płońskiej (w tym dwa słupy oświetleniowe), przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 704/2 (10-Śródmieście) - pas drogowy ul. Płońskiej w Ciechanowie (w rejonie ul. Reutta). Obowiązujący
WPP-AE.6733.37.2020.KG 2020-06-30 11:57:37 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych na ul. Płońskiej (w tym dwa słupy oświetleniowe), przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 704/2 (10-Śródmieście) - pas drogowy ul. Płońskiej w Ciechanowie (w rejonie ul. K. Szwanke). Obowiązujący
WPP-AE.6733.36.2020.KG 2020-06-30 11:51:49 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych na ul. 3-go Maja (w tym dwa słupy oświetleniowe), przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 439 (10-Śródmieście) - pas drogowy ul. 3-go Maja w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.42.2020 2020-06-22 15:54:54 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.06.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci elektroenergetycznej: SN 15 kV i nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na cz.dz.nr ewid.: 894/1, 893/2, 892, 891, 705/2, 705/1, 704, 670/1, ... (40-Śmiecin) oraz 1648/21 (30-Podzamcze) - ul.: Graniczna, Czarnieckiego, Równa, Szumna, Ułańska, Krasickiego, Lelewela, Obozowa, Widna i Przytorowa w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.34.2020 2020-06-22 15:46:20 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.06.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: bud. sieci kanalizacji sanit., przewidzianej do realizacji na cz. dz. nr ewid.: 152/1, 153/1, 153/3, 153/4, 153/5, 527/8, 528/7, 526, 1112/2 i 1100/1 (40-Śmiecin), 185/3 i 214 (80-Śmiecin Kolonia) oraz na dz. nr ewid.: 527/9, 525/1, 528/8, 530/6 i 530/7 (40-Śmiecin), 213/1, 213/2 i 213/3 (80-Śmiecin Kolonia) - ul.: Leśna, Hubala, Przyleśna, „Roja”, Klonowskiego i Patriotów w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.33.2020 2020-06-22 15:37:48 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.06.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 39/5, 46/2, 48/1, 48/2 i 44 oraz na działkach nr ewid.: 46/1 i 45, położonych przy ulicach: Gąseckiej i Wąskiej oraz w pasie drogowym ul. Wąskiej, w Ciechanowie (obręb 30-Podzamcze). Obowiązujący
WPP-AE.6733.31.2020 2020-06-22 15:35:42 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.06.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na cz. dz. nr ewid.: 4301/19, 4301/14, 4301/15, 4303/9 i 4303/13 (10-Śródmieście) oraz na dz. nr ewid.: 4301/21, 4301/23, 4301/25, 4302/15, 4302/14, 4303/14, 4302/10, 4302/18, 4302/20, 4302/12 i 4302/13 (10-Śródmieście), położonych przy ul. Powstańców Wielkopolskich, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.40.2020 2020-06-16 12:30:23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.06.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim: przebudowa i rozbudowa głównego budynku szpitala (schody ewakuacyjne i przedłużenie ścian oddzielenia pożarowego) wraz z przebudową wewnętrznej infrastruktury drogowej, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 4306/28 (10-Śródmieście) położonej przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.32.2020 2020-06-08 14:29:02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 08.06.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 228 (80-Śmiecin Kolonia) oraz na częściach działek nr ewid.: 1100/1, 1125/4 i 1125/5 (40-Śmiecin), 227 (80-Śmiecin Kolonia), położonych w pasach drogowych ulic: Monte Cassino i Hubala, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.26.2020 2020-06-05 14:14:24 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.06.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym: budowa budynku Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ciechanowie, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 4873 i 4714 (20-Scalenie) położonych przy ul. Batalionów Chłopskich w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.25.2020 2020-06-02 13:15:39 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.06.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci: wod. oraz kanalizacji sanit. (grawit. i ciś.) wraz z przepomp. ścieków, przewidzianej do realizacji na cz. dz. nr: 954/1 i 1130/3 - przy ul. Gostkowskiej (30-Podzamcze) oraz na dz. nr: 1127/26, 1127/5, 1127/23, 1127/18, 1127/12 i 1127/27 (30-Podzamcze), 101/20, 101/7, 100/15, 100/13 i 101/14 (70-Gostkowo) - w ul.: Krasińskiego, Husarskiej i Kosynierów w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.29.2020 2020-05-26 14:51:14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.05.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 9 (70-Gostkowo), położonej w Ciechanowie - ul. Komunalna. Obowiązujący
WPP-AE.6733.28.2020 2020-05-26 14:49:26 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.05.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 703 i 691 (10-Śródmieście), położonych w Ciechanowie - ul. Rzeczkowska. Obowiązujący
WPP-AE.6733.27.2020 2020-05-26 14:47:21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.05.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 233 i 41 (40-Śmiecin), położonych w Ciechanowie - ulice: Łukasza Cieplińskiego i Widna. Obowiązujący
WPP-AE.6733.21.2020 2020-05-18 12:28:07 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18.05.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 1144/1, 1144/2, 1144/3 oraz 1144/4 - pas drogowy ul. Henryka Kuny (40-Śmiecin), położonych w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.23.2020 2020-05-15 14:07:40 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.05.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,4 kV wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi, przewidzianej do realizacji na częściach działkach nr ewid.: 483 (pas drogowy ul. Grodzkiej) oraz 491/1, 491/2, 944/2 i 944/3, położonych przy ul. Grodzkiej i Pl. Kościuszki w Ciechanowie (obręb 10-Śródmieście). Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 117336