BIP

Obwieszczenia inne

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 67 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WA.ZUZ.1.421.243.2019.MW 2019-10-14 14:33:20 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rzeki Łydyni z terenu miasta Ciechanów Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.255.2019.KK 2019-10-14 14:28:55 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem usługowym na dz nr 4101/9 obr. scalenie Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.256.2019.MGR 2019-10-04 12:31:24 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 03.października 2019r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu zlewni drogi krajowej DK 50 oraz zlewni fragmentu drogi powiatowej 2421W , dz nr 266 i 267 Niechodzin-Bielin i dz nr 149/2 Krubin Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.187.2018.MG 2019-10-04 12:27:58 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 02.października 2019r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z ul 11 Pułku Ułanów Legionowych, Witosa, 11 Listopada, Nowozagumienna, Płońska, Rzeczkowska Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.187.2018.MG 2019-10-04 12:24:42 Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 02.października 2019 r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z części ul 11 Pułku uł. Legionowych,Witosa, 11 Listopada, Nowozagumiennej, Płońskiej i Rzeczkowskiej Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.223.2019.MGR 2019-10-04 12:19:09 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 03.października 2019r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla rozbudowa ulic M.Curie-Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej. Obowiązujący
SC.24.09.2019 2019-10-02 10:37:45 Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 września 2019 r. - Rozbudowa drogi gminnej ul. Opinogórskiej. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.222.2019.PL 2019-09-24 15:10:15 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 19 września 2019r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla Zakładu ENERGA-OPERATOR S.A. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.191.2019.MG 2019-09-23 15:38:09 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 19 września 2019r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. Obowiązujący
WA.RUZ.421.239.2019.MJ 2019-09-18 13:08:39 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 05 września 2019r. w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.222.2019.PL 2019-09-05 12:44:56 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 02 września 2019 roku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Obowiązujący
WI-I.7820.2.3.2019.MR 2019-09-03 11:45:14 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.08.2019r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin-Grudusk-Ciechanów" Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.156.2019.MW 2019-07-01 12:22:53 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe z myjni samochodowej. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.152.2019.MGR 2019-06-28 11:58:42 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, oraz budowę urządzeń wodnych w związku z rozbudową ul. Opinogórskiej w Ciechanowie. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.169.2019.PL 2019-06-25 12:00:01 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.159.2019.MW 2019-06-10 11:54:41 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 05 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.125.2019.PL 2019-05-29 15:41:06 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na organizację niekomercyjnego wypoczynku i rekreacji w postaci spływu kajakowego. Obowiązujący
WI-I.7820.2.8.2019.MR 2019-05-29 09:59:24 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.05.2019 r. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin - Grudusk - Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+413,00 do km 46+302,00 Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.100.2019.PL 2019-05-20 13:38:50 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 16.05.2019 r. - wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie pod dnem rzeki Łdyni linii średniego napięcia. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.64.2019.MG 2019-04-05 13:49:23 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 02.04.2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu rozsączającego. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 11566