BIP

Obwieszczenia inne

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 99 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WA.ZUZ.1.4210.9.2021.KK 2021-02-22 12:17:28 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie działki nr 28/15 obręb Szczurzyn Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.366.2020.MW 2021-02-08 12:53:36 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w spr pozwolenia wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych pochodzących ze zlewni ul Strażackiej, oraz ze zlewni ul Orylskiej, oraz działki nr 787/8 obręb Śródmieście Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.319.2020.MG 2021-01-15 12:37:27 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 12.01.2021r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu ul.Sońskiej w Ciechanowie oraz terenu stacji paliw,salonów samochodowych ,giełdy samochodowej i fragmentów skrzyżowań z ulicą Ludową,Wrzosową i Łąkową istniejącym wylotem do rowu RŁ-12 zlokalizowanej na dz.nr 9/4 i 5/12 w obrębie Krubin. Nieobowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.292.2020.IR 2020-11-30 12:42:22 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - dwóch stawów na dz nr 249/2 i 250 obręb Niechodzin-Bielin Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.247.2020.MGR 2020-10-15 11:11:59 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w spr. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na dz nr 1188/10 Obręb Podzamcze, oraz usługę wodną- odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z zamkniętej kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.199.2020.MG 2020-09-21 13:40:46 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w spr udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika infiltracyjno-odparowującego na dz nr 4322/7 obręb Scalenie, oraz na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenów osiedla budynków mieszkalnych zlokalizowanych na dz nr 4320/1, 4320/2, 4320/3, 4322/7 obręb Scalenie Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.135.2020.IR 2020-08-27 11:02:32 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wydaniu decyzji dn 25 08 2020 r. w spr dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnoprawnego, likwidacji urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych do urządzenia wodnego z terenów zlewni drogi powiatowej nr 12711 w Ciechanów- Romanowo od ul.Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.135.2020.IR 2020-08-25 12:01:57 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w spr przedłużenia terminu załatwienia sprawy dot pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługę wodną polegającą na oprowadzeniu wód opadowych do urządzenia wodnego z terenów zlewni drogi powiatowej nr 1271 w Ciechanów- Romanowo od ul Leśnej Ciechanowie do miejscowości Rutki- Marszewice Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.242.2019.MW 2020-08-06 11:42:17 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w spr udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Łydyni oraz do rowów melioracyjnych o numerach Rł-13, Rł-14 i Rł-14/3 za pomocą wylotów z odwodnieniem części terenu miasta Ciechanów Obowiązujący
WAB.6740.91.2020.AC 2020-07-31 10:40:28 Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie wydania decyzji Nr 432/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulic Marii Curie-Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej w Ciechanowie Obowiązujący
408/2020 2020-07-24 12:18:57 Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 20.07.2020r. w sprawie wydania decyzji nr 408/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Rozbudowa ulica Opinogórskiej w Ciechanowie". Nieobowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.135.2020.IR 2020-07-23 11:03:57 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przepustów w rowie przydrożnym,zbiorników retencyjnych oraz na usługę wodną polegająca na odprowadzaniu wód opadowych do urządzenia wodnego z terenów zlewni drogi powiatowej nr 1271 w Ciechanów-Romanowo od ul.Leśnej do miejscowości Rutki-Marszewice Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.3.2020 2020-07-13 11:39:08 Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Henryka Sławika oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej w Ciechanowie” Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.242.2019.MW 2020-07-10 12:09:40 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Łydyni oraz do rowów melioracyjnych oznaczonych numerami RL-13, Rł-14, Rł14/3 Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.135.2020.IR 2020-07-10 11:35:51 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego w postaci przepustów w rowie przydrożnym,zbiorników retencyjnych oraz na usługę wodną polegająca na odprowadzaniu wód opadowych do urządzenia wodnego z terenów zlewni drogi powiatowej nr 1271 w Ciechanów-Romanowo od ul.Leśnej do miejscowości Rutki-Marszewice Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.6.2020 2020-07-06 08:29:37 Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW na działce nr 126/2, obręb 0060 Krubin, gmina Ciechanów" Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.242.2019.MW 2020-06-22 12:23:28 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w spr pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do rzeki Łydyni oraz do rowów melioracyjnych oznaczonych numerami Rł-13, Rł-14, i Rł14/3 Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.125.2020.IR 2020-06-17 11:33:05 Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Łydyni wód opadowych i roztopowych z terenu Browaru Ciechan Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.144.2020.MG 2020-06-16 12:28:53 Obwieszczenie dot udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na dz nr 4803/4, Scalenie kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym Obowiązujący
KUZ.424.176.2.2019.JA 2020-06-08 12:33:36 Obwieszczenie o decyzji Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn 24 marca 2020r znak: KUZ.424.176.1.2020.JA wydanej w wyniku rozpatrzenia odwołania PKP PLK SA w spr odmowy ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 27235