BIP

Obwieszczenia inne

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 86 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WA.ZUZ.1.421.242.2019.MW 2020-07-10 12:09:40 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Łydyni oraz do rowów melioracyjnych oznaczonych numerami RL-13, Rł-14, Rł14/3 Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.135.2020.IR 2020-07-10 11:35:51 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego w postaci przepustów w rowie przydrożnym,zbiorników retencyjnych oraz na usługę wodną polegająca na odprowadzaniu wód opadowych do urządzenia wodnego z terenów zlewni drogi powiatowej nr 1271 w Ciechanów-Romanowo od ul.Leśnej do miejscowości Rutki-Marszewice Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.6.2020 2020-07-06 08:29:37 Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW na działce nr 126/2, obręb 0060 Krubin, gmina Ciechanów" Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.242.2019.MW 2020-06-22 12:23:28 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w spr pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do rzeki Łydyni oraz do rowów melioracyjnych oznaczonych numerami Rł-13, Rł-14, i Rł14/3 Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.125.2020.IR 2020-06-17 11:33:05 Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Łydyni wód opadowych i roztopowych z terenu Browaru Ciechan Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.144.2020.MG 2020-06-16 12:28:53 Obwieszczenie dot udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na dz nr 4803/4, Scalenie kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym Obowiązujący
KUZ.424.176.2.2019.JA 2020-06-08 12:33:36 Obwieszczenie o decyzji Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn 24 marca 2020r znak: KUZ.424.176.1.2020.JA wydanej w wyniku rozpatrzenia odwołania PKP PLK SA w spr odmowy ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego Obowiązujący
WPP-AE.6733.24.2020 2020-06-01 10:55:18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.05.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa linii kablowych SN 15 kV, budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa linii kablowych nN 0,4 kV ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 4318/1, 4320/1, 4320/2, 4320/3, 4322/7, 4307, 4883, 4884, 4882 położonych w rejonie ul. Opinogórskiej w Ciechanowie (obręb 20-Scalenie). Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.108.2020.MGR 2020-05-21 12:18:46 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych z zakresie wykonania i likwidacji odcinków sączków na dz nr 147/31 Chrzanówek przy budowie budynku mieszkalnego Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.6.2020.MW 2020-05-18 12:16:50 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do kanalizacji miejskiej ścieków przemysłowych pochodzących z procesów przetwórstwa odpadowych tworzyw sztucznych na terenie dz nr 78/13 obręb Krubin (ul Chabrowa 5) Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.87.2020.MGR 2020-05-14 10:20:01 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego polegającego na przebudowie urządzeń melioracyjnych na działce nr 4100/17 obręb Scalenie Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.76.2020.MW 2020-05-05 16:17:59 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w spr udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do urządzeń kanalizacyjnych ścieków z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul Mleczarskiej 5 Obowiązujący
WAB.6740.91.2020.AC 2020-03-20 11:54:31 Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dn.18 marca 2020 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.32.2020.MW 2020-03-09 11:57:00 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 5 marca 2020r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych oraz wykonania urządzenia wodnego w związku z przebudową ul Andersena Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.330.2019.MG 2020-01-17 12:04:22 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na dz nr 147/32 obr. Chrzanówek. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.331.2019.MG 2020-01-17 11:55:48 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na dz nr 147/34 obr. Chrzanówek. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.218.2019.PL 2019-11-29 12:41:49 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód rzeki Łydyni wód opadowych lub roztopowych oraz oczyszczonych ścieków z myjni pojazdów mechanicznych poprzez wylot znajdujący się na działce nr 1155 obręb Podzamcze na wniosek Pana Bartosza Staszaka Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.223.2019.MGR 2019-10-25 14:10:28 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia dla Prezydenta Miasta Ciechanów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych przy rozbudowie ulic Marii Curie-Skłodowskiej, Nizinnej, Zagrodowej Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.264.2019.MG 2019-10-25 13:42:03 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego -wylotu kanalizacji w km 2+135,5 rowu melioracyjnego RŁ-14/3 zlokalizowanego na dz nr 178/1 obr. Śmiecin-Kolonia Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.243.2019.MW 2019-10-14 14:33:20 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rzeki Łydyni z terenu miasta Ciechanów Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 20843