BIP

Obwieszczenia inne

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 48 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WA.ZUZ.1.421.64.2019.MG 2019-04-05 13:49:23 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 02.04.2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu rozsączającego. Obowiązujący
WI-I.7820.2.8.2019.MR 2019-04-03 16:17:48 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin -Grudusk - Ciechanów. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.50.2019.PL 2019-03-21 13:41:53 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 18 marca 2019 r. - wykonanie przebudowy sieci drenarskiej, kolidującej z planowanymi budynkami. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.26.2019.PL 2019-02-13 10:38:48 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym obiektem budowlanym. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.349.2018.KK 2018-12-14 14:09:22 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia Gostkowo. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.366.2018.MW 2018-12-07 16:41:27 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Ciechanowie ścieków przemysłowych.. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.187.2018.MG 2018-11-22 15:30:50 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.286.2018.MG 2018-10-15 13:57:45 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 12 października 2018 roku w sprawie wykonania wylotu oraz odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.187.2018 2018-09-24 09:29:14 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Ciechanów z dnia 19 września 2018 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.213.2018.MW 2018-08-27 09:38:00 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Ciechanów z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych. Obowiązujący
SKO/I/IV/1098/2018 2018-08-13 11:09:46 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 06 sierpnia 2018 w sprawie uchylenia w całości decyzji Prezydenta Miasta Ciechanów Nr WPPGN-PP.6733.9.2018 z dnia 04.06.2018 r. Obowiązujący
SKO/I/IV/1067/2018 2018-08-13 10:06:42 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 lipca 2018 w sprawie utrzymania w mocy decyzji Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 30/2018 z dnia 08.06.2018 r. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.240.2018.MG 2018-08-03 14:08:51 Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Ciechanowie z dnia 31 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. Obowiązujący
MWM.2018.07.24 2018-08-01 15:42:47 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.209.2018.MW 2018-07-27 11:21:18 Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Ciechanowie z dnia 23 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu Chromavis Service Sp. z o.o., ul. Robotnicza 1, 06-400 Ciechanów. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.213.2018.KK 2018-07-18 11:59:04 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 11 lipca 2018 roku dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z 6 studni wierconych położonego na działkach o numerach ewidencyjnych 204/2, 199/3 oraz 224/2 w miejscowości Ujazdówek, gmina wiejska Ciechanów, powiat Ciechanowski. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.215.2018.IS 2018-07-10 09:49:35 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 06 lipca 2018 roku dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych z bezdotykowej myjni czterostanowiskowej na samochody osobowe, zlokalizowanej przy ul. Rzeczkowskiej, na działce o nr ew. 4401/5, obręb 0010 - Śródmieście, gmina miejska Ciechanów. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.180.2018.KK 2018-06-13 14:38:26 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 12 czerwca 2018 r. dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablowymi liniami elektromagnetycznymi niskiego napięcia NN-04, kV pod dnem rzeki Łydynia Obowiązujący
SC.2018.05.25 2018-06-06 14:56:31 Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 25 maja 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Malinowej i Jaśminowej w Ciechanowie" na odcinku od km 0+000 do km 0+157 (ul. Jaśminowa), na odcinku od km 0+220 do km 0+390 (ul. Malinowa), na odcinku od km 0+000 do km 0+280 (ul. Okopowa 1 i Malinowa 2) oraz na odcinku od km 0+000 do km 0+073 (ul. Okopowa 3). Obowiązujący
RG.6733.6.2018.BP 2018-06-01 10:45:35 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2018 r. dotyczące wydania decyzja Nr 8/2018 z dnia 29.05.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy dwóch linii napowietrznych SN 15 kV o długości 537m. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 6870