BIP

Obwieszczenia inne

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 74 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WAB.6740.91.2020.AC 2020-03-20 11:54:31 Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dn.18 marca 2020 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej Obowiązujący
WA.ZUZ.1.4210.32.2020.MW 2020-03-09 11:57:00 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 5 marca 2020r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych oraz wykonania urządzenia wodnego w związku z przebudową ul Andersena Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.330.2019.MG 2020-01-17 12:04:22 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na dz nr 147/32 obr. Chrzanówek. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.331.2019.MG 2020-01-17 11:55:48 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na dz nr 147/34 obr. Chrzanówek. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.218.2019.PL 2019-11-29 12:41:49 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód rzeki Łydyni wód opadowych lub roztopowych oraz oczyszczonych ścieków z myjni pojazdów mechanicznych poprzez wylot znajdujący się na działce nr 1155 obręb Podzamcze na wniosek Pana Bartosza Staszaka Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.223.2019.MGR 2019-10-25 14:10:28 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia dla Prezydenta Miasta Ciechanów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych przy rozbudowie ulic Marii Curie-Skłodowskiej, Nizinnej, Zagrodowej Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.264.2019.MG 2019-10-25 13:42:03 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego -wylotu kanalizacji w km 2+135,5 rowu melioracyjnego RŁ-14/3 zlokalizowanego na dz nr 178/1 obr. Śmiecin-Kolonia Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.243.2019.MW 2019-10-14 14:33:20 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rzeki Łydyni z terenu miasta Ciechanów Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.255.2019.KK 2019-10-14 14:28:55 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem usługowym na dz nr 4101/9 obr. scalenie Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.256.2019.MGR 2019-10-04 12:31:24 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 03.października 2019r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu zlewni drogi krajowej DK 50 oraz zlewni fragmentu drogi powiatowej 2421W , dz nr 266 i 267 Niechodzin-Bielin i dz nr 149/2 Krubin Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.187.2018.MG 2019-10-04 12:27:58 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 02.października 2019r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z ul 11 Pułku Ułanów Legionowych, Witosa, 11 Listopada, Nowozagumienna, Płońska, Rzeczkowska Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.187.2018.MG 2019-10-04 12:24:42 Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 02.października 2019 r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z części ul 11 Pułku uł. Legionowych,Witosa, 11 Listopada, Nowozagumiennej, Płońskiej i Rzeczkowskiej Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.223.2019.MGR 2019-10-04 12:19:09 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 03.października 2019r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla rozbudowa ulic M.Curie-Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej. Obowiązujący
SC.24.09.2019 2019-10-02 10:37:45 Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 września 2019 r. - Rozbudowa drogi gminnej ul. Opinogórskiej. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.222.2019.PL 2019-09-24 15:10:15 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 19 września 2019r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla Zakładu ENERGA-OPERATOR S.A. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.191.2019.MG 2019-09-23 15:38:09 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 19 września 2019r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. Obowiązujący
WA.RUZ.421.239.2019.MJ 2019-09-18 13:08:39 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 05 września 2019r. w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.222.2019.PL 2019-09-05 12:44:56 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 02 września 2019 roku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Obowiązujący
WI-I.7820.2.3.2019.MR 2019-09-03 11:45:14 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.08.2019r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin-Grudusk-Ciechanów" Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.156.2019.MW 2019-07-01 12:22:53 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe z myjni samochodowej. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 16731