BIP

Obwieszczenia inne

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 55 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WA.ZUZ.1.421.156.2019.MW 2019-07-01 12:22:53 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe z myjni samochodowej. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.152.2019.MGR 2019-06-28 11:58:42 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, oraz budowę urządzeń wodnych w związku z rozbudową ul. Opinogórskiej w Ciechanowie. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.169.2019.PL 2019-06-25 12:00:01 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.159.2019.MW 2019-06-10 11:54:41 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 05 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.125.2019.PL 2019-05-29 15:41:06 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na organizację niekomercyjnego wypoczynku i rekreacji w postaci spływu kajakowego. Obowiązujący
WI-I.7820.2.8.2019.MR 2019-05-29 09:59:24 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.05.2019 r. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin - Grudusk - Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+413,00 do km 46+302,00 Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.100.2019.PL 2019-05-20 13:38:50 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 16.05.2019 r. - wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie pod dnem rzeki Łdyni linii średniego napięcia. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.64.2019.MG 2019-04-05 13:49:23 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 02.04.2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu rozsączającego. Obowiązujący
WI-I.7820.2.8.2019.MR 2019-04-03 16:17:48 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin -Grudusk - Ciechanów. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.50.2019.PL 2019-03-21 13:41:53 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 18 marca 2019 r. - wykonanie przebudowy sieci drenarskiej, kolidującej z planowanymi budynkami. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.26.2019.PL 2019-02-13 10:38:48 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym obiektem budowlanym. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.349.2018.KK 2018-12-14 14:09:22 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia Gostkowo. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.366.2018.MW 2018-12-07 16:41:27 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Ciechanowie ścieków przemysłowych.. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.187.2018.MG 2018-11-22 15:30:50 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.286.2018.MG 2018-10-15 13:57:45 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 12 października 2018 roku w sprawie wykonania wylotu oraz odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.187.2018 2018-09-24 09:29:14 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Ciechanów z dnia 19 września 2018 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.213.2018.MW 2018-08-27 09:38:00 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Ciechanów z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych. Obowiązujący
SKO/I/IV/1098/2018 2018-08-13 11:09:46 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 06 sierpnia 2018 w sprawie uchylenia w całości decyzji Prezydenta Miasta Ciechanów Nr WPPGN-PP.6733.9.2018 z dnia 04.06.2018 r. Obowiązujący
SKO/I/IV/1067/2018 2018-08-13 10:06:42 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 lipca 2018 w sprawie utrzymania w mocy decyzji Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 30/2018 z dnia 08.06.2018 r. Obowiązujący
WA.ZUZ.1.421.240.2018.MG 2018-08-03 14:08:51 Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Ciechanowie z dnia 31 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 9041